วันพุธ, 15 กรกฎาคม 2563

พระราชกฤษฎีกา ระเบียบข้าราชการพลเรือนกลาโหม

ออก”พระราชกฤษฎีกา ระเบียบข้าราชการพลเรือนกลาโหม”
ครม.รับทราบแนะ เร่งออก หลักเกณฑ์ -กฎกระทรวงต่างๆ รองรับครอบคลุม
เร่งบรรจุ ขรก.ทหารสีกากี

นางสาว ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ครม.ได้รับทราบร่างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) ระเบียบข้าราชการพลเรือนกลาโหม

ซึ่งร่างพระราชกฤษฎีกานี้เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งการบรรจุ การแต่งตั้ง การปรับตำแหน่งเลื่อนขั้นเงินเดือน การบังคับบัญชาวินัย และการออกจากราชการ หรือทุกด้านเกี่ยวกับข้าราชการพลเรือนกลาโหม ซึ่งจะสอดคล้องกับการปฏิรูปกองทัพ เป็นการลดยศ ลดตำแหน่งของทหาร เพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นข้าราชการพลเรือนกลาโหมให้เพิ่มมากขึ้น

โดยมีการตั้งข้อสังเกตุว่า ควรที่จะมีการออกหลักเกณฑ์ หรือกฎกระทรวงต่างๆ หรือพระราชกฤษฎีกาให้ครอบคลุม เพื่อให้มีข้าราชการพลเรือนกลาโหมได้รวดเร็ว

ทั้งนี้ กลาโหม จะเปิดรับ ขรก.พลเรือนกลาโหม ครั้งแรก ใน ต.ค.2564 นี้ ใน 11 สายงาน

เปิดโฉม “ทหารสีกากี” ข้าราชการพลเรือนกลาโหม

error: Content is protected !!