วันอาทิตย์, 12 กรกฎาคม 2563

Fast Rope นักรบ วิถี ดิ่ง

30 มิ.ย. 2020
25

 

“ทหารพราน 47” ฝึกทบทวน พร้อมสนับสนุน หน่วยปฏิบัติการพิเศษ ร่วม (นปพ.ร่วม) ยะลา

.
พันเอก โกเมธ รัตนผ่องใส ผบ.ฉก.ทหารพราน 47 ตรวจเยี่ยม กองร้อย.ทหารพราน สนับสนุน หน่วยปฏิบัติการพิเศษ ร่วม (นปพ.ร่วม) ประจำ จ.ยะลา

และดู การฝึกทบทวนของกำลังพล การลงทางดิ่ง และ fast rope เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถ และความชำนาญเป็นพิเศษ ในการปฏิบัติต่อเป้าหมาย พร้อมทั้งให้คำแนะนำการปฏิบัติ

ที่ ฐานปฏิบัติการ กองร้อยทหารพราน 4715 บ.บาโย ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา

: ฉก.ยะลา
Fb.Wassana Nanuam

error: Content is protected !!