วันอาทิตย์, 12 กรกฎาคม 2563

“ฉก.สันติสุข” ฉก.หมวกแดง สายพิราบ

30 มิ.ย. 2020
24

“แม่ทัพภาค4” เยี่ยม “ฉก.สันติสุข”
ย้ำบทบาท สร้างความเข้าใจ
เน้น รร.เป้าหมาย 90 แห่ง
สกัดกั้น การบ่มเพาะในสถานศึกษา พร้อมปฏิบัติการรุกทางการเมือง
จัดตั้ง หมู่บ้านเสริมสร้างความมั่นคง 14 หมู่บ้าน เล็ง 82 หมู่บ้านรอบสถานศึกษา
ตั้ง“สภานักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา”
ฝึกอบรม ผู้นำหมู่บ้านในพื้นที่

.
พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ลงพื้นที่ เยี่ยม “หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข “ ที่ ค่ายอิงคยุทธบริหาร อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

เพื่อประชุมติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจสันติสุข พร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติงานที่สำคัญ

และได้พบปะกับ น้องๆ ตัวแทนสภานักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา กลุ่มมวลชน ที่ปฏิบัติงานร่วมกับ หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข และเยี่ยมชมกิจกรรมของหน่วย

หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข เป็นหน่วยสนับสนุน กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า แก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

มีบทบาทและภารกิจหลักที่สำคัญ ในการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเป้าหมาย 90 แห่ง เพื่อสกัดกั้น การบ่มเพาะในสถานศึกษา

รวมทั้งปฏิบัติการรุกทางการเมืองเสริมสร้างความเข้มแข็งในหมู่บ้านเสริมสร้างความมั่นคง (ระดับ 1) รวม 14 หมู่บ้าน และหมู่บ้านรอบสถานศึกษา 82 หมู่บ้าน

โดยมีการดำเนินงานแผนการขับเคลื่อน “สภานักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา”

และมีการจัดฝึกอบรม ผู้นำหมู่บ้านในพื้นที่ เพื่อเสริมศักยภาพและการรักษาความปลอดภัย สร้างขวัญและกำลังใจให้เกิดความเชื่อมั่นและวางใจในการร่วมกันแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่

หลังจากนั้น แม่ทัพภาค 4 เปิดและเยี่ยมชม ห้องปฏิบัติการทางภาษาของ มณฑลทหารบกที่ 46

โดยได้เน้นย้ำให้หน่วยใช้ประโยชน์จากห้องปฏิบัติการ นี้ ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาแก่กำลังพลและครอบครัว

และ ร่วมกิจกรรมปลูก “ต้นตะเคียนทอง”

error: Content is protected !!