วันอาทิตย์, 12 กรกฎาคม 2563

หัวหน้าทีม นักรบสีน้ำเงิน “ผบ.ทหารพัฒนา” ลงพื้นที่ อิสาน เยี่ยมลูกน้อง ดู โครงการช่วยเหลือชาวอำนาจเจริญ ทั้ง เสริมอาชีพ- หนุนเล่นกีฬา- ปราบยาเสพติด

30 มิ.ย. 2020
26

 

“บิ๊กหรั่ง” พลเอก พีรพงษ์ เมืองบุญชู ผบ.หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา(นทพ. ) บก.ทัพไทย ลงพื้นที่ จ.อำนาจเจริญ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ (นพค.) 51 สนภ.5 นทพ. พบปะพูดคุยและให้แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลของหน่วย

เยี่ยมชมกลุ่มอาชีพเกษตรกร ที่ นพค.51 ได้ให้การสนับสนุน และการดำเนินการโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 ร่วมกับคณะทำงานโครงการคืนคุณแผ่นดิน

โดยมีที่ตั้งโครงการ บ้านห้วยกระแสน หมู่ที่ 7 ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ

พร้อมกับรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของ นพค.51 การให้ความช่วยเหลือประชาชน และมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้กับกำลังพลของ นพค.51 ให้มีความพร้อมทั้งทางด้านกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

โดยมี พล.ต. นำพล คงพันธ์ ผอ.สนภ.5 นทพ. และ พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล ผบ.นพค.51 สนภ.5 นทพ. พร้อมด้วยกำลังพลภายในหน่วยฯ ต้อนรับ

อันเป็นการสนับสนุนนโยบายการทำงานของรัฐบาล, กองบัญชาการกองทัพไทย และหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

ตามคติพจน์ ที่ว่า “นักรบสีน้ำเงิน ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา”

โดย เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เทิดไท้ มหาราชัน

โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 เป็นศูนย์เรียนรู้ให้เกษตรกร ประชาชน เยาวชน และผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้เพื่อนำไปปรับใช้และต่อยอดสร้างอาชีพและรายได้ในครัวเรือน

อีกทั้งยังเป็นแหล่งผลิตอาหารสำรองให้กับกำลังพลและประชาชนในพื้นที่บริเวณรอบที่ตั้งหน่วย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของCOVID -19

และ ตรวจเยี่ยมสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีการควบคุมตัว แต่ไม่เข้มงวด ใช้หลักสูตรมาตรฐานแกนกลางในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พบปะพูดคุยกับผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รุ่นที่ 2 จำนวน 45 คน เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับสมาชิกผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ให้สามารถกลับมาเป็นคนดีของสังคมได้

และ ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนากีฬากอล์ฟมิ่งเมือง หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 จังหวัดอำนาจเจริญ ในการจัดสร้างสนามกอล์ฟ เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย และเล่นกีฬากอล์ฟของข้าราชการและประชาชนทั่วไปในจังหวัด สนับสนุนให้กับเยาวชนเล่นกีฬากอล์ฟ ส่งเสริมการมีรายได้ของครอบครัวกำลังพล และประชาชนรอบที่ตั้งหน่วย

อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนโดยทั่วไปภายในจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ นพค.51 สนภ.5 นทพ. บ้านคำเตย ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ

error: Content is protected !!