วันอาทิตย์, 1 สิงหาคม 2564

บังคับใช้กม.ในทะเล

30 มิ.ย. 2020
201

 

ภารกิจทหารเรือ
ภารกิจ ศรชล.ภาค 2 ทัพเรือภาค2
ในนาม “กอ.รส.อ่าวบ้านดอน”
กองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยและแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะ บริเวณอ่าวบ้านดอน จ.สุราษฎร์ธานี
จัดเรือสำรวจร่องน้ำ
พร้อมทั้งลาดตระเวนรักษาความสงบเรียบร้อย
และ สำรวจขนำกับ จนท.กรมเจ้าท่า และการรื้อขนำ

ตรวจพบว่ามีเรือประมง ชาวบ้านออกมาเก็บหอยในพื้นที่ ราว 300 – 350 ลำ

:ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

error: Content is protected !!