วันพุธ, 15 กรกฎาคม 2563

“บิ๊กแดง” เผย พบ นักเรียนนายสิบ ทบ.

29 มิ.ย. 2020
24

“บิ๊กแดง” เผย พบ
นักเรียนนายสิบ ทบ.
ปลื้ม ล้วนภาคภูมิใจ ที่ได้รับโอกาสจากกองทัพบก
ทุกคนมีจิตใจที่พร้อมในการเป็นทหาร พร้อมทำงานรับใช้ชาติ
เผย มีพลทหาร ที่ได้โควต้า เรียนหลักสูตรส่งทหารอากาศ เข้าเรียน ด้วย เป็นรุ่นแรก
ย้ำ นายสิบ เปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของกองทัพบก
เร่ง สร้างแรงจูงใจให้คนอยากเป็นทหาร
พอใจ การสอบนักเรียนเตรียมทหาร(ทบ.) เรียบร้อย
สั่งทหาร เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการฝึก Lightning Forge 2020 กค. นี้ที่Hawaii

พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ประชุมติดตามการทำงานในภาพรวมของกองทัพบก ที่กองบัญชาการกองทัพบก

พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก ทบ. เผยว่า ผบ.ทบ. ได้ระบุถึง การสอบภาควิชาการของนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.63 พร้อมขอบคุณทุกกองทัพภาคที่จัดการสอบได้อย่างเรียบร้อยในทุกสนามสอบตามมาตรการป้องกัน COVID-19

ซึ่งผู้ปกครองและผู้เข้าสอบเกิดความประทับใจในการดูแลอำนวยความสะดวกของกองทัพบก

ได้กำชับให้โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเตรียมการสอบในลำดับต่อไป ทั้งการตรวจร่างกาย การสอบสัมภาษณ์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้

โดยเฉพาะเรื่องสมรรถภาพร่างกายของผู้ที่จะเข้ามาเป็นทหาร รวมถึงกำลังพลที่ประจำการอยู่ จะต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ได้มาตรฐาน เพราะมีความสำคัญและเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความสามารถในการทำงาน

สำหรับการส่งกำลังพลเข้าร่วมการฝึกผสม Lightning Forge 2020 ที่รัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา ระหว่าง 9 – 18 ก.ค.63 โดยมีกำลังพลหลักจัดจากกองทัพภาคที่ 2 (กองพลทหารราบที่ 3) และมีกำหนดเดินทางจากประเทศไทยในวันที่ 1 -22 ก.ค.63 นี้นั้น

ผบ.ทบ. กำชับให้หน่วยที่เกี่ยวข้องได้ประสานและอำนวยการให้การเข้าร่วมการฝึกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อีกทั้งมุ่งหวังให้กำลังพลที่มีโอกาสเข้าร่วมการฝึกได้นำประสบการณ์ กลับมาถ่ายทอดและใช้ประโยชน์ในงานที่ต้องปฏิบัติต่อไป

การประชุมในวันนี้ ผบ.ทบ. ได้เล่าถึงการไปเยี่ยมโรงเรียนนายสิบทหารบกอย่างไม่เป็นทางการในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยได้พบปะพูดคุยกับนักเรียนนายสิบทหารบก ซึ่งมาจากทหารกองประจำการ ที่ได้โควต้า หลักสูตรส่งทหารอากาศเป็นรุ่นแรก

ได้เห็นถึงความภาคภูมิใจของน้องๆ ที่ได้รับโอกาสจากกองทัพบก ทุกคนมีจิตใจที่พร้อมในการเป็นทหาร พร้อมทำงานรับใช้ชาติ ส่วนใหญ่มีสมรรถภาพร่างกายสมบูรณ์

ซึ่ง ผบทบ. ให้ความสำคัญกับการเข้าใจในพื้นฐานของกำลังพลประเภทนี้ เพราะจะต้องปฏิบัติหน้าที่เปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของกองทัพบกต่อไป

โดยมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมยุทธศึกษาทหารบก ศูนย์การทหารราบ และผู้บังคับหน่วย ได้พิจารณาปรับหลักสูตรการเรียน การฝึกในลักษณะการต่อยอดพื้นฐานความชำนาญทางทหารให้กับนักเรียนนายสิบที่มีจุดกำเนิดมาจากทหารกองประจำการให้เหมาะสมที่สุด

นอกจากนี้ยังประเมินว่านโยบายการให้โอกาสกับทหารกองประจำการ ต่อยอดสู่การเป็นทหารอาชีพนั้น เป็นแนวทางที่ถูกต้อง เพราะช่วยสร้างแรงจูงใจและสร้างเส้นทางการรับราชการให้กับผู้ที่เข้ามาเป็นทหารกองประจำการได้อย่างชัดเจน

สำหรับการตรวจเลือกทหารกองประจำการซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงการไปแก้ไขหมายเรียกนั้น พลเอก อภิรัชต์ กำชับให้หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน และสัสดีประจำพื้นที่ อำนวยความสะดวกและดำเนินการทั้งปวงให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมถึงการเชิญชวนให้สมัครเป็นทหาร

error: Content is protected !!