วันอาทิตย์, 12 กรกฎาคม 2563

ถวายบังคม “พระเจ้าตากฯ”

28 มิ.ย. 2020
48

 

“บิ๊กลือ” นำทีม แม่ทัพนายกอง ทหารเรือ ถวายบังคม พระราชานุสาวรีย์ พระเจ้าตากสินฯ ในศาล พระเจ้าตากฯ ในพระราชวังเดิม กองทัพเรือ ใน
พิธีมังคลภิเษก”สมเด็จพระเจ้าตากสินฯ รุ่น “พระยาวชิรปราการ ผู้กู้ชาติ กู้แผ่นดิน” สุดขลัง! คนสั่งจอง เกลี้ยง

.

วันนี้(วันอาทิตย์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๓) เวลา ๑๔.๓๕ นาฬิกา สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

และพลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานฝ่ายฆาราวาส ในพิธีมังคลภิเษกสมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราช ๒๕๖๓ รุ่น “พระยาวชิรปราการ ผู้กู้ชาติ กู้แผ่นดิน”ณ ท้องพระโรง กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม

ซึ่งได้รับพระเมตตาจาก สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานแผ่นทอง นาค เงิน ที่ทรงอธิษฐานจิต และลงอักขระ ให้กับ พลเรือเอก ลือชัย เพื่อเป็นชนวนในการจัดสร้างในครั้งนี้

โดยในพิธีมีพระเกจินั่งปรกอธิษฐานจิต ประกอบด้วย พระมหาประกอบ วัดป่ามหาไชย พระครูวิมลญาณอุดม วัดมณีชลขัณฑ์ พระครูธรรมธรสุวรรณ กุสลญาโณ วัดท่ากุ่ม พระครูวิศิษฏ์พิทยาคม วัดโพธิทอง และพระอาจารย์สังคม ปญญาวโร วัดถ้ำเขาดินแดง
พระพรหมวิสุทธาจารย์ วัดเครือวัลย์วรวิหาร พระธรรมรัตนดิลก วัดอรุณราชวราราม พระเทพสุวรรณเมธี วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร พระเทพปริยัติมุนี วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร พระเทพปริยัติโมลี วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร พระราชวิสุทธิโสภณ วัดราชสิทธารามราชวรวิหาร พระราชปัญญารังสี วัดชิโนรสารามวรวิหาร พระพิมลภาวนาพิธาน วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร พระปริยัติวโรปการ วัดนาคกลางวรวิหาร และพระครูสุตตวุฒิคุณ วัดอินทารามวรวิหาร

และพระพิธีสวดภาณวาร จำนวน ๘ รูป จากวัดอินทารามวรวิหาร ซึ่งเป็นวัดที่เก็บพระบรมอัฐิสมเด็จพระเจ้าตาสินมหาราช และพระอัครมเหสี

ซึ่งที่ผ่านมา พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ประธานอำนวยการกรรมการจัดสร้างวัตถุ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้ารับ แผ่นทอง นาค เงิน ที่อธิษฐานจิต และลงอักขระ จากสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร สมเด็จพระธีรญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ เจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (เจ้าคุณธงชัย) วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาทวัดยานนาวาพระอารามหลวง สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และพระครูวิศิษฏ์พิทยาคม หรือพระอาจารย์วราห์ ปุญญวโร เจ้าอาวาสวัดโพธิทอง
และรวบรวมแผ่นทอง นาค เงิน ที่ทรงอธิษฐานจิต ลงอักขระ และมวลสารจากเกจิ จังหวัดตราด และจันทบุรี ได้แก่ หลวงปู่บัว ถามโก วัดศรีบูรพาราม หลวงพ่อไพรวัลย์ วัดหายแดง หลวงพ่อสุพจน์ วัดห้วงพัฒนา หลวงพ่อหงวน วัดคลองมะขาม หลวงพ่อ อ่อง ถาวโร สำนักสงฆ์เขาวงกต หลวงพ่อประเวศน์ วัดป่าคลองมะลิ หลวงพ่อ สวาท วัดอ่าวหมู และหลวงพ่อ นง วัดทุ่งตาอิน

โดยได้ทำพิธีเททองหล่อนำฤกษ์พระรูปหล่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ๒๕๖๓ รุ่น “พระยาวชิรปราการ ผู้กู้ชาติ กู้แผ่นดิน” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

โดยมี พลเรือเอก ลือชัย
เป็นประธานในพิธี ณ ลานหน้าอาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม ได้เกิดปรากฎการณ์พระอาทิตย์ทรงกลดระหว่างทำพิธี.

และเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกานำวัตถุมงคลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชฯ เข้ากระทำพิธีพุทธาภิเษก ณ สระน้ำมนต์ วัดหงส์รัตนาราม ซึ่งเป็นบ่อน้ำมนต์ใช้ล้างศาสตราวุธของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อนำไปขจัดสิ่งชั่วร้ายต่าง ๆ ที่ทำให้บ้านเมืองวุ่นวาย โดยมี พระเทพปริยัติมุนี
เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

และพลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานฝ่ายฆาราวาส หลังเสร็จพิธีได้เกิดปรากฎการณ์พระอาทิตย์ทรงกลดอีกครั้ง หลังจากพิธีเททองหล่อนำฤกษ์

การจัดสร้างวัตถุ มงคลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ๒๕๖๓ รุ่น “พระยาวชิรปราการ ผู้กู้ชาติ กู้แผ่นดิน” เพื่อจัดหารายได้ให้กับกองทุนบำรุงรักษาและพัฒนาที่พักอาศัยข้าราชการกองทัพเรือ เพื่อนำไปใช้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พื้นที่ปฏิบัติงาน ให้มีความสง่างามและสมเกียรติ ตลอดจนที่พักอาศัยภายในหน่วยงาน ให้มีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี นอกเหนือจากงบประมาณที่ได้รับ และเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของกำลังพล ให้ยึดมั่นในการสร้างความสามัคคี ในการฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองตามปฐมโอวาทของสมเด็จพระสังฆราช

ซึ่งกองทัพเรือ ได้นำมาใช้เป็นนโยบายในการปฏิบัติงาน โดยมีพลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรรขาน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานอำนวยการจัดสร้างวัตถุมงคล

ที่เหรียญ และรูปหล่อ พระเจ้าตากสินฯ ถูกสั่งจองหมดแล้ว

error: Content is protected !!