วันอาทิตย์, 1 สิงหาคม 2564

บารมี “พระเจ้าตากฯ”

28 มิ.ย. 2020
551

 

พิธีมังคลภิเษก”สมเด็จพระเจ้าตากสินฯ รุ่น “พระยาวชิรปราการ ผู้กู้ชาติ กู้แผ่นดิน”
ทำ 3 พิธีศักดิ์สิทธิ์
ในพระราชวังเดิมฯ
2 ปรากฎการณ์ พระอาทิตย์ทรงกลด

วันนี้(วันอาทิตย์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๓) เวลา ๑๔.๓๕ นาฬิกา สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

และพลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานฝ่ายฆาราวาส ในพิธีมังคลภิเษกสมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราช ๒๕๖๓ รุ่น “พระยาวชิรปราการ ผู้กู้ชาติ กู้แผ่นดิน”ณ ท้องพระโรง กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม

ซึ่งได้รับพระเมตตาจาก สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานแผ่นทอง นาค เงิน ที่ทรงอธิษฐานจิต และลงอักขระ ให้กับ พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เพื่อเป็นชนวนในการจัดสร้างในครั้งนี้

โดยในพิธีมีพระเกจินั่งปรกอธิษฐานจิต ประกอบด้วย พระมหาประกอบ วัดป่ามหาไชย พระครูวิมลญาณอุดม วัดมณีชลขัณฑ์ พระครูธรรมธรสุวรรณ กุสลญาโณ วัดท่ากุ่ม พระครูวิศิษฏ์พิทยาคม วัดโพธิทอง และพระอาจารย์สังคม ปญญาวโร วัดถ้ำเขาดินแดง
พระพรหมวิสุทธาจารย์ วัดเครือวัลย์วรวิหาร พระธรรมรัตนดิลก วัดอรุณราชวราราม พระเทพสุวรรณเมธี วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร พระเทพปริยัติมุนี วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร พระเทพปริยัติโมลี วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร พระราชวิสุทธิโสภณ วัดราชสิทธารามราชวรวิหาร พระราชปัญญารังสี วัดชิโนรสารามวรวิหาร พระพิมลภาวนาพิธาน วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร พระปริยัติวโรปการ วัดนาคกลางวรวิหาร และพระครูสุตตวุฒิคุณ วัดอินทารามวรวิหาร

และพระพิธีสวดภาณวาร จำนวน ๘ รูป จากวัดอินทารามวรวิหาร ซึ่งเป็นวัดที่เก็บพระบรมอัฐิสมเด็จพระเจ้าตาสินมหาราช และพระอัครมเหสี

ซึ่งที่ผ่านมา พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ประธานอำนวยการกรรมการจัดสร้างวัตถุ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้ารับ แผ่นทอง นาค เงิน ที่อธิษฐานจิต และลงอักขระ จากสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร สมเด็จพระธีรญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ เจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (เจ้าคุณธงชัย) วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาทวัดยานนาวาพระอารามหลวง สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และพระครูวิศิษฏ์พิทยาคม หรือพระอาจารย์วราห์ ปุญญวโร เจ้าอาวาสวัดโพธิทอง

และรวบรวมแผ่นทอง นาค เงิน ที่ทรงอธิษฐานจิต ลงอักขระ และมวลสารจากเกจิ จังหวัดตราด และจันทบุรี ได้แก่ หลวงปู่บัว ถามโก วัดศรีบูรพาราม หลวงพ่อไพรวัลย์ วัดหายแดง หลวงพ่อสุพจน์ วัดห้วงพัฒนา หลวงพ่อหงวน วัดคลองมะขาม หลวงพ่อ อ่อง ถาวโร สำนักสงฆ์เขาวงกต หลวงพ่อประเวศน์ วัดป่าคลองมะลิ หลวงพ่อ สวาท วัดอ่าวหมู และหลวงพ่อ นง วัดทุ่งตาอิน

โดยได้ทำพิธีเททองหล่อนำฤกษ์พระรูปหล่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ๒๕๖๓ รุ่น “พระยาวชิรปราการ ผู้กู้ชาติ กู้แผ่นดิน” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

โดยมี พลเรือเอก ลือชัย
เป็นประธานในพิธี ณ ลานหน้าอาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม ได้เกิดปรากฎการณ์พระอาทิตย์ทรงกลดระหว่างทำพิธี.

และเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกานำวัตถุมงคลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชฯ เข้ากระทำพิธีพุทธาภิเษก ณ สระน้ำมนต์ วัดหงส์รัตนาราม ซึ่งเป็นบ่อน้ำมนต์ในล้างศาตราวุธของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อนำไปขจัดสิ่งชั่วร้ายต่าง ๆ ที่ทำให้บ้านเมืองวุ่นวาย โดยมี พระเทพปริยัติมุนี
เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

และพลเรือเอก ชาติชาย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส หลังเสร็จพิธีได้เกิดปรากฎการณ์พระอาทิตย์ทรงกลดอีกครั้ง หลังจากพิธีเททองหล่อนำฤกษ์
การจัดสร้างวัตถุ มงคลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ๒๕๖๓ รุ่น “พระยาวชิรปราการ ผู้กู้ชาติ กู้แผ่นดิน” เพื่อจัดหารายได้ให้กับกองทุนบำรุงรักษาและพัฒนาที่พักอาศัยข้าราชการกองทัพเรือ เพื่อนำไปใช้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พื้นที่ปฏิบัติงาน ให้มีความสง่างามและสมเกียรติ

ตลอดจนที่พักอาศัยภายในหน่วยงาน ให้มีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี นอกเหนือจากงบประมาณที่ได้รับ และเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของกำลังพล ให้ยึดมั่นในการสร้างความสามัคคี ในการฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองตามปฐมโอวาทของสมเด็จพระสังฆราช

ซึ่งกองทัพเรือ ได้นำมาใช้เป็นนโยบายในการปฏิบัติงาน โดยมีพลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรรขาน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานอำนวยการจัดสร้างวัตถุมงคล

รูปแบบเหรียญ และรูปหล่อองค์ยืนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จำลองแบบมาจาก พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสิน ณ ริมน้ำเจ้าพระยา พระราชวังเดิม

โดยขนาดสูงของเหรียญ ๓๔ มิลลิเมตร เท่ากับอายุเมื่อครั้งเป็นพระยาวชิรปราการกู้บ้านกู้เมือง และขนาดกว้างของเหรียญ ๒๘ มม. ตามวันที่ทรงปราบดาภิเษก วันที่ ๒๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๓๑๐

ลักษณะเหรียญเป็นเหรียญหลังเต่า “เต่าเป็นสัตว์อายุยืนและเดินแต่ไปข้างหน้า” กล่าวคือ อายุยืนมีแต่ความก้าวหน้า

ด้านหน้าของเหรียญ มีดอกพิกุล ๗ ดอกหมายถึง พระยาวชิรปราการใช้เวลากู้บ้านกู้เมือง ๗ เดือน ให้มีความมั่นคงจนถึงทุกวันนี้

ลายตรงขอบเหรียญคอปกเสื้อ สมเด็จพระเจ้าตากสิน แสดงถึงพระอิสริยศภายหลังการปราบดาภิเษก บ่งบอกถึงความสำเร็จในภารกิจกู้บ้านกู้เมือง และในแต่เหรียญจะมีโค๊ดรูปท้องพระโรง เป็นเอกลักษณ์

ด้านหลังของเหรียญเป็น “ดวงตรามหาเดช” เครื่องหมายแห่งชัยชนะปราบอริศัตรูให้แพ้ภัยไปโดยง่าย และมีเลขโค๊ดกำกับแต่ละเหรียญ
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช บนเหรียญมียันต์คาถาพระเจ้าห้าพระองค์กำกับเขียนโดยพระครูวิศิษฏ์พิทยาคม หรือพระอาจารย์วราห์ ปุญญวโร เจ้าอาวาสวัดโพธิทอง

รูปหล่อองค์ยืน เป็นเนื้อทองเหลืองรมดำ ฐานองค์ทำจากไม้เนื้อแดง มี ๒ ขนาด คือขนาด ๑๙ นิ้ว และ ๙ นิ้ว ฐานด้านหน้ามีดวงตรามหาเดช พร้อมชื่อวัตถุมงคล สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ๒๕๖๓ รุ่น “พระยาวชิรปราการ ผู้กู้ชาติ กู้แผ่นดิน”

ฐานด้านหลังมีตรากองทัพเรือ และมีจารึกพระโอวาท สมเด็จพระสังฆราชประทานให้ ผู้บัญชาการทหารเรือว่า “สัพเพสัง สังฆภูตานัง สามัคคี วุฑฒิสาธิกา” โดยหมายถึง “ความพร้อมเพรียงแห่งชน ผู้อยู่ร่วมกันเป็นหมู่ ยังความเจริญวัฒนาถาวรให้สำเร็จ”

ความหมายของเลขมงคลในการจัดสร้างวัตถุมงคลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่น “พระยาวชิรปราการ การกู้ชาติ กู้แผ่นดิน”

โดยที่มาของจำนวนเหรียญทองดอกบวบ ๒๓๑๐ เหรียญ มาจาก ปี พ.ศ.ภายหลังเสียกรุงศรีอยุธยา ในปี พ.ศ.๒๓๑๐ พระยาวชิรปราการซึ่งมีอายุเพียง ๓๔ ปี ที่มาของจำนวนเหรียญเงิน ๗๗๗ เหรียญ

และเหรียญสัตโลหะ ๒๑,๐๐๐ เหรียญ มาจาก เหตุการณ์พระยาวชิรปราการได้รวบรวมไพร่พลประมาณ ๕๐๐ นาย ตีฝ่าวงล้อมพม่าออกไปตั้งหลัก รวบรวมไพร่พลทางหัวเมืองตะวันออก โดยใช้เวลาประมาณ ๗ เดือน หรือ ๒๑๐ วัน ก็สามารถกอบกู้บ้านกู้เมืองได้สำเร็จ

ส่วนพระรูปองค์ยืนขนาด ๑๙ นิ้ว ๖๓ องค์ มาจากปี พ.ศ.๒๕๖๓ ที่กองทัพเรือจัดสร้างวัตถุฯ และพระรูปยืนขนาด ๙ นิ้ว ๑๕๐ องค์ มาจากจำนวนปีที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงครองราชย์ โดยใน ๖ พฤศจิกายน ๒๓๑๐

หลังจากนั้นใน ๒๘ ธันวาคม ๒๓๑๐ จึงได้ปราบดาภิเษกเป็นสมเด็จพระเจ้าตากสิน

และได้ตั้งกรุงธนบุรีเป็นราชธานี ณ พระราชวังเดิม โดยได้ทรงครองราชย์เป็นเวลา ๑๕ ปี ซึ่งสยามประเทศมีเอกราช ตราบจนถึงทุกวันนี้ปี พ.ศ.๒๕๖๓

และเหรียญทองคำ ๑๖๘ มาจาก พระยาวชิรปราการแต่เดิมเป็นคนไทยเชื้อสายจีน โดยความเชื่อคนจีน เลข ๑ หมายถึง ความเป็นหนึ่ง เลข ๖ หมายถึง เส้นทางหรือราบรื่น และเลข ๘ หมายถึงรวย โดยสรุป ๑๖๘“ย่าห์โหล่วฟัด” คือรวยราบรื่นอย่างเดียว

โดยจัดสร้างวัตถุมงคลมีรายละเอียดดังนี้
๑. เหรียญทองคำ จำนวน ๑๖๘ เหรียญ ราคาต่อเหรียญ ๕๙,๙๙๙ บาท
๒. เหรียญเงิน จำนวน ๗๗๗ เหรียญ ราคาต่อเหรียญ ๒,๘๐๐ บาท
๓. เหรียญทองดอกบวบ(เนื้อทราย) จำนวน ๒,๓๑๐ เหรียญ ราคาต่อเหรียญ ๔๘๐ บาท
๔. เหรียญสัตโลหะ จำนวน ๒๑,๐๐๐ เหรียญ ราคาต่อเหรียญ ๒๘๐ บาท
๕. รูปหล่อองค์ยืน ๑๙ นิ้ว จำนวน ๖๓ องค์ ราคาต่อองค์ ๑๕,๐๐๐ บาท
๖. รูปหล่อองค์ยืน ๙ นิ้ว จำนวน ๑๕๐ องค์ ราคาต่อองค์ ๗,๐๐๐ บาท

กองทัพเรือได้เปิดให้ผู้มีจิตศรัทธาเช่าบูชาตั้งแต่เดือนวันที่ ๑ เมษายนเป็นต้นมา โดยในปัจจุบันเนื่องด้วยวัตถุมงคลสร้างตามเลขมงคลมีจำนวนจำกัด ประกอบกับผู้มีจิตศรัทธาสนใจสั่งจองจำนวนมาก จึงถูกสั่งจองเช่าบูชาหมดเรียบร้อยแล้ว

โดยหลังเสร็จสิ้นพิธีมงคลาภิเษก ในวันพุธที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จะเริ่มจัดส่งวัตถุมงคลให้กับผู้สั่งจอง ซี่งสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.๐๒ ๔๗๕ ๓๐๘๑ โทร. ๐๘ ๐๖๖๔ ๔๘๙๑

error: Content is protected !!