วันพุธ, 15 กรกฎาคม 2563

รอ ต่อไป!!

ทัพอากาศ
แจงเหตุ เลื่อนการยิง ดาวเทียม “นภา-1” แบบ นาทีสุดท้าย
หลัง ส่งบอลลูนขึ้นตรวจสภาพอากาศขั้นสุดท้าย
พบ ลมแรง
อาจส่งผลกระทบต่อการยิงจรวด
จึงเลื่อนออกไปก่อน
เผย มาตรฐาน NASA ส่งจรวด
เพดานเมฆต้องไม่ต่ำกว่า 6000 ฟุต
ลมแรง ต้องไม่ให้เกิน 60 กม.ต่อชั่วโมง
อุณหภูมิ ไม่ต่ำกว่า 9 องศาเซลเซียส

.
กองทัพอากาศ ระบุใน press release ว่า ตามที่กองทัพอากาศ แจ้งยืนยันการยิงนำส่งดาวเทียม “นภา-1” (NAPA-1) ขึ้นสู่อวกาศ ในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563 เวลา 08.51 น. ตามเวลาประเทศไทย ด้วยจรวด Vega ของบริษัท Arianespace เที่ยวบิน VV16 พร้อมกับดาวเทียมอื่น ๆ อีก 52 ดวง รวมเป็น 53 ดวง

โดยยิงจากฐานยิงจรวด Guiana Space Center ณ เฟรนช์เกียนา สาธารณรัฐฝรั่งเศส (ตั้งอยู่ทางตอนบนของทวีปอเมริกาใต้) นั้น

ทั้งนี้ ก่อนถึงเวลายิงนำส่งจรวด Vega ได้มีการตรวจสอบครั้งสุดท้าย โดยส่งบอลลูนขึ้นตรวจสภาพอากาศ เหนือฐานยิงจรวด

พบว่าสภาพอากาศด้านบนมีลมแรงในระดับที่อาจส่งผลกระทบต่อการยิงจรวดนำส่งดาวเทียมในครั้งนี้

ผู้รับผิดชอบจึงตัดสินใจเลื่อนภารกิจออกไปจนกว่าสภาพอากาศจะเอื้ออำนวย โดยจะประสานกับทางกองทัพอากาศอย่างใกล้ชิด

สำหรับปัจจัยที่มีผลมากที่สุดของการเลื่อนกำหนดการส่ง หรือแม้แต่การยกเลิกกำหนดการส่งของจรวดนำส่งดาวเทียมคือเรื่องของสภาพอากาศ

ซึ่งตามมาตรฐานของ NASA การส่งจรวดจะไม่ทำในสภาพอากาศที่มีฝนแม้แต่เล็กน้อย เพดานเมฆต้องไม่ต่ำกว่า 6000 ฟุต

หรือในสภาพที่ลมแรง โดยมีการกำหนดความเร็วของลมไม่ให้เกิน 60 กม.ต่อชั่วโมง

รวมทั้งไม่ให้มีอุณหภูมิในระหว่างการส่งที่ต่ำกว่า 9 องศาเซลเซียส เนื่องจากความเย็นจะทำให้เกิดปัญหาในระบบต่าง ๆ ของจรวด

นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่มีข้อกำหนดไว้ เช่น จะไม่มีการส่งจรวดในสภาวะอากาศที่มีฝนฟ้าคะนอง เนื่องจากอาจจะเกิดฟ้าผ่าที่ตัวจรวดขณะนำส่ง ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบต่าง ๆ ในตัวจรวดทำให้การส่งจรวดไม่ประสบความสำเร็จได้

error: Content is protected !!