วันอาทิตย์, 1 สิงหาคม 2564

เลื่อน อีก!!

28 มิ.ย. 2020
235

 

ยิงดาวเทียม Napa1
เลื่อน กลางอากาศ
ทอ. จัดถ่ายทอดสดผ่าน เว็บ
เตรียมนับถอยหลัง
แต่ก็ต้องเลื่อนอีก
เผย กระแสลมชั้นบน ไม่เหมาะสม
ถือ เป็นเรื่องปกติ
คาด เป็น 28 มิย.
ตรงกับ 29 มิย. ของไทย
โดย จรวดVEGA VV16 SSMS POC คาดจะ launch
June 28th, 2020 01:51:10 UTC from Ariane Launch Area 1,

ArianeSpace แจ้งด่วน ขอเลื่อนการยิงดาวเทียม NAPA -1 ของทอ.ไทย
เป็น 28 มิย. ตรงกับ 29 มิย. ของไทย
โดย จรวดVEGA VV16 SSMS POC โดยจะ launch
June 28th, 2020 01:51:10 UTC from Ariane Launch Area 1,
เผย กระแสลมชั้นลม ไม่เหมาะสม
เป็นเรื่องปกติ

กองทัพอากาศ แจ้งว่า ได้แจ้งจาก บริษัท Arianespace ผู้รับผิดชอบการยิงจรวด VEGA นำส่งดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศ ขอเลื่อนการยิงนำส่งดาวเทียมเพื่อความมั่นคง “นภา-1” (NAPA-1) ขึ้นสู่อวกาศ ด้วยจรวด VEGA จากฐานยิงจรวด Ariane Launch Area 1 ที่ เฟรนช์เกียนา สาธารณรัฐฝรั่งเศส (ที่ตั้งอยู่ทางตอนบนของทวีปอเมริกาใต้)
ออกไปก่อน

คาดว่าจะเป็น ในวันอาทิตย์ 28 มิถุนายน 2563 นี้ ตรงกับเวลาไทย คือ 29 มิย. เพราะกระแสลมชั้นบน

หลังจากที่เลื่อนมาจาก 19 มืย. เพราะสภาพอากาศบริเวณฐานปล่อยจรวด ไม่เอื้ออำนวย

ทั้งนี้ การยิงดาวเทียม ทอ.NAPA1 ได้เลื่อนมา ตั้งแต่ ธค.2019 เพราะจรวด Vega มีปัญหา และ กพ.2020 เพราะ สถานการณ์CoViD19 และมาเลื่อน อีกครั้ง 19 มิย.2020 เพราะสภาพอากาศ และ เป็น 28 มิย.2020 แต่มีปัญหา กระแสลม จึงเลื่อนออกไปก่อน

Subject: Update on NAPA-1 launch date June 27th / 28th UTC

I would like to inform you that, based on the latest information of Arianespace, the Royal Thai Airforce satellite NAPA-1, will be launched on the VEGA VV16 SSMS POC launch, scheduled to be launched on June 28th, 2020 01:51:10 UTC from Ariane Launch Area 1, Kourou.

Arianespace broadcasts their launches live through their youtube channel:
https://www.youtube.com/c…/UCRn9F2D9j-t4A-HgudM7aLQ/featured

.

error: Content is protected !!