วันพุธ, 15 กรกฎาคม 2563

นับถอยหลัง NAPA-1 สู่อวกาศ

 

ได้ยิง แน่ !!
ISIS -ArianeSpace ยืนยัน
ยิง จรวด Vega นำ ดาวเทียม
NAPA -1
27June 2020
แต่ตรงกับไทย เช้าอาทิตย์นี้ 28 มิย.
หลังจากเลื่อน มาจาก 19 มิย.2563
เพราะ สภาพอากาศ ไม่ดี

กองทัพอากาศ แจ้งว่า ได้แจ้งจาก บริษัท Arianespace ผู้รับผิดชอบการยิงจรวด VEGA นำส่งดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศ ถึงกำหนดการยิงนำส่งดาวเทียมเพื่อความมั่นคง “นภา-1” (NAPA-1) ขึ้นสู่อวกาศ ด้วยจรวด VEGA จากฐานยิงจรวด Ariane Launch Area 1 ที่ เฟรนช์เกียนา สาธารณรัฐฝรั่งเศส (ที่ตั้งอยู่ทางตอนบนของทวีปอเมริกาใต้)
ตรงกับเวลาไทย คือ ในวันอาทิตย์ 28 มิถุนายน 2563 เวลา 08.51 น.

หลังจากที่เลื่อนมาจาก 19 มืย. เพราะสภาพอากาศบริเวณฐานปล่อยจรวด ไม่เอื้ออำนวย

ทั้งนี้ การยิงดาวเทียม ทอ.NAPA1 ได้เลื่อนมา ตั้งแต่ ธค.2019 เพราะจรวด Vega มีปัญหา และ กพ.2020 เพราะ สถานการณ์CoViD19 และมาเลื่อน อีกครั้ง 19 มิย.2020 เพราะสภาพอากาศ และมาได้ยิง 28 มิย.2020

ทั้งนี้ สามารถชมการถ่ายทอดสดการยิงจรวด Vega เพื่อนำส่งดาวเทียมนภา-1 (NAPA-1) และดาวเทียมอื่นๆ รวม 53 ดวง

โดยมีวิทยากรจาก ศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศร่วมให้ข้อมูลความรู้ที่น่าสนใจ

โดยสามารถรับชมได้ทาง www.rtaf.live

และเฟซบุ๊กเพจ “กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force” ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไปสำหรับดาวเทียมนภา-1 (NAPA-1) เป็นดาวเทียมขนาดเล็ก (Nano Satellite) ซึ่งจะถูกส่งเข้าสู่วงโคจรแบบ Low Earth Orbit ที่ระดับความสูงประมาณ 500 กิโลเมตร มีภารกิจในการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจทางอวกาศ

อีกทั้งยังสามารถใช้ขีดความสามารถของดาวเทียมในการสนับสนุนงานด้านบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ เช่น การสนับสนุนข้อมูลพื้นที่จุดความร้อนเพื่อการดับไฟป่า และการสนับสนุนข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง ซึ่งเป็นก้าวแรกที่สำคัญในมิติความมั่นคงทางอวกาศ ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับความมั่นคงของชาติ

Fb.Wassana Nanuam

error: Content is protected !!