วันอาทิตย์, 1 สิงหาคม 2564

“บิ๊กกบ”มอบ Drone ติดกล้องถ่ายภาพมุมสูง 44 ระบบ ยุทโธปกรณ์พิเศษให้ 8 กองกำลังป้องกันชายแดน

26 มิ.ย. 2020
419

“บิ๊กกบ”มอบ Drone ติดกล้องถ่ายภาพมุมสูง 44 ระบบ ยุทโธปกรณ์พิเศษให้ 8 กองกำลังป้องกันชายแดน
กองกำลังสุรสีห์ -บูรพา -สุรนารี -สุรศักดิ์มนตรี -ผาเมือง -นเรศวร -เทพสตรี -จันทบุรีและตราด

.
พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/
ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการทางทหาร ส่งมอบ และแจกจ่ายยุทโธปกรณ์พิเศษให้กับ กองกำลังป้องกันชายแดน

ให้ ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1-4 และผู้แทนกรมฝ่ายเสนาธิการร่วม

ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของกองกำลังป้องกันชายแดน
ในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพไทย

การอำนวยการร่วมกันป้องกันประเทศและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติตั้งแต่ยามปกติ

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้มอบโดรนติดกล้องถ่ายภาพมุมสูง 44 ระบบ เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงานภาคสนาม อันจะเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการเฝ้าตรวจและการปฏิบัติงานในพื้นที่ยากลำบาก ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภาคสนามตามแนวชายแดน ทั้ง 8 กองกำลังทั่วประเทศ

คือ กองกำลังสุรสีห์ กองกำลังบูรพา กองกำลังสุรนารี กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี กองกำลังผาเมือง กองกำลังนเรศวร กองกำลังเทพสตรี และกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้ได้มียุทโธปกรณ์ที่จำเป็นไว้ใช้ในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

พร้อมทั้งยังได้มอบวัตถุมงคลหลวงปู่ทวด รุ่น ๙๗ รับทรัพย์ เสาร์ ๕ ชนะสงคราม ซึ่งได้จัดสร้างเนื่องในโอกาสรบรอบ 60ปี วันสถาปนากองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในภาคสนามตามแนวชายแดน ต่อไป

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้รับชมการสาธิตการใช้งานยุทโธปกรณ์พิเศษ
บริเวณ สนามฟุตบอล กองบัญชาการกองทัพไทย อีกด้วย

error: Content is protected !!