วันเสาร์, 11 กรกฎาคม 2563

ใจหาย!!เรือ ต.๙๑ เรือของพ่อ “นอนคานครั้งสุดท้าย” เตรียมเชิญขึ้นบก หลังปลดประจำการปีที่แล้ว รับใช้ชาติ มา52 ปี

25 มิ.ย. 2020
78

ทร.เตรียม ปรับปรุง ให้สง่า สวยงาม
เพื่อให้เป็น เรืออนุสรณ์
ในโครงการ อุทยานประวัติศาสตร์ เรือ ต.๙๑ เรือของพ่อ
เตรียมจัดพิธี เชิญเรือ ขึ้นบก 17 กย.นี้
และ ทำพิธีรำลึก 13 ตุลาคม นี้

.
เที่ยงตรง วันนี้ วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 ….พล.ร.อ.ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผบ.กองเริแยุทธการ และ พล.ร.ท.สมัย ใจอินทร์ รอง ผบ.กร. และ พล.ร.ต.เอกชัย อมาตยกุล เจ้ากรม กองโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ (จก.กรง.ฐท.สส.) ตรวจสภาพเรือ ต.91 ที่ ลานซิงโครลิฟต์ กองโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ในพิธีขึ้นคานครั้งสุดท้าย เพื่อปลดประจำการ

และเตรียมการจัดทำโครงการอุทยานประวัติศาสตร์ เรือ ต.๙๑ เรือของพ่อ
เพราะเป็นเรือ ที่ ในหลวง รัชกาลที่9 ทรงมีพระราชดำรัส ให้ทหารเรือ ต่อเรือใช้เอง และ ทรงมีพระราชวินิยฉัย แบบ จากนั้น ทร. ก็ต่อเรือ ตรวจการณ์ (ต.) นี้ใช้เอง

เรือ ต.๙๑ ขึ้นชานยกเรือซ่อมทำเป็นครั้งสุดท้าย

หลังจากนี้ปลดระวางตามอายุขัย กองเรือยุทธการ และ กองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ จะขออนุมัติ ทร. นำขึ้นจัดวางเพื่อจัดทำเป็นอนุสรณ์เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

เมื่อปลด ประจำการ ทร.จะทำการปรับปรุง เพื่อให้เป็น เริออนุสรณ์ ในโครงการ อุทยานประวัติศาสตร์ เรือ ต.๙๑ เรือของพ่อ

ทั้งนี้ ทร.ปลดระวาง เรือ ต.91 “เรือของพ่อ” เมื่อ26 ก.ย.62 พลเรือเอก นพดล สุภากร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีปลดระวางประจำการ และเชิดชูเกียรติให้กับ “เรือของพ่อ”

เรือตรวจการณ์ ต.91 เป็นเรือที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการพระราชทานพระราชดำริ และพระบรมราชวินิจฉัย เกี่ยวกับการต่อเรือ เพื่อพึ่งพาตนเองของกองทัพเรือ

นับตั้งแต่การสร้างเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ชุดเรือ ต.91 ถึงเรือ ต.99 จำนวน 9 ลำ ระหว่างปี พ.ศ.2510 – 2530

อันเป็นโครงการของกองทัพเรือ ตามพระราชดำริของพระองค์ จนสมัญญาเรือชุดนี้ว่า “เรือของพ่อ” การปลดระวางประจำการเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ได้เป็นไปตามอนุมัติ กระทรวงกลาโหม เนื่องจากใช้ราชการมานานจนมีสภาพเสื่อมตามอายุการใช้งาน ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมบำรุง และมีความเสี่ยงต่อการปฏิบัติราชการ

จึงมีคำสั่งตามคำเสนอของ กองทัพเรือ ให้ปลดระวางตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.62 เป็นต้นไป

โดยเรือ ต.91 ประจำการครั้งแรกเมื่อ 12 ส.ค.2511 และครั้งที่ 2 เมื่อ 15 เม.ย.35 รวมระยะเวลาประจำการ 52 ปี
ปลดประจำการพร้อม เรือ ต.94 ที่ประจำการ 38 ปี และเรือ ต.95 ประจำการ 37 ปี

โดยเรือทั้ง 3 ลำ สร้างโดยกรมอู่ทหารเรือ เป็นการพึ่งพาตนเองของกองทัพเรือ

…..ไปดูเรือวันนี้ นายทหารเรือหลายคน ที่ล้วนมีความเกี่ยวข้อง ผูกพัน กับ เรือลำนี้ ต่างใจหาย

โดยมีพิธีเชิญเรือ ขึ้นบก 17 กย.นี้
และ ทำพิธีรำลึก 13 ตุลาคม นี้

: กองเรือยุทธการ
Fb:Wassana Nanuam

error: Content is protected !!