วันอังคาร, 7 กรกฎาคม 2563

“รักลุงป้อม”

19 มิ.ย. 2020
57

 

“ว่าที่ หัวหน้าป้อม”
ลง สุราษฏร์ฯ
ชาวบ้าน พร้อม ป้าย ต้อนรับ พรึ่บ!
ทั้งป้ายขอบคุณ ป้าย รักลุงป้อม มากกว่าฟ้า ที่ช่วยซับน้ำตาเกษตรกร
ชาวสวนปาล์มน้ำมัน แห่ขอบคุณ

.
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นายกฯในฐานะ ประธานกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) พร้อมคณะ ได้เดินทางไปมอบนโยบายแก่ผู้แทนหน่วยงานส่วนกลาง และคณะทำงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมัน และน้ำมันปาล์ม

พร้อมพบปะเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน และผู้ประกอบการ บริเวณพื้นที่ อ.พุนพิน และ อ.ท่าฉาง

โดยมี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าฯสุราษฎร์ธานี ต้อนรับ

พล.อ.ประวิตร ในฐานะประธาน กนป.ได้กล่าวแสดงความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรชาวสวนปาล์มในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จ.สุราษฎร์ธานี ,จ.กระบี่ ,จ.พังงา ,จ.นครศรีธรรมราช และ จ.ชุมพร ซึ่งมีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน ร้อยละ75 ของประเทศ จากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ปาล์มมีราคาลดลง

แต่รัฐบาลได้จ่ายเงินชดเชยประกันรายได้ตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรไปแล้วจำนวน1,400 ล้านบาทเศษ

ที่ผ่านมา กนป.ได้ออกมาตรการ ด้านการผลิต การตลาด และพลังงาน โดยยึดหลัก “ปาล์มคุณภาพ ราคาที่เป็นธรรม ผลักดันไบโอดีเซล ลดมลภาวะ” ทั้งนี้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้คาดการณ์ว่าในปี63 ผลผลิตปาล์มน้ำมันจะเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวน17 ล้านตัน

กนป.จึงต้องเพิ่มความต้องการใช้น้ำมันปาล์มดิบ โดยเน้นมาตรการด้านพลังงาน การนำไปผลิตไฟฟ้า และส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล บี10 ให้ได้ตามเป้าหมาย ก็จะทำให้ราคาปาล์มน้ำมัน เฉลี่ยทั้งปีไม่ต่ำกว่า4 บาท/ก.ก.ซึ่งจะเพียงพอต่อการดำรงชีพ ของเกษตรกร

พล.อ.ประวิตร ได้มอบนโยบาย ขับเคลื่อนการแก้ปัญหาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม มี พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ เป็นประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ โดยให้ ผู้ว่าฯ เป็นหัวหน้าทีม( Single Command ),สร้างการรับรู้แก่เกษตรกร ให้ปลูกฝังการตัดปาล์มที่มีคุณภาพ/สุกเต็มที่ ,

กวดขันการรับซื้อผลปาล์มที่ได้เกณฑ์มาตรฐาน ตามที่กรมการค้าภายในกำหนด ,กำกับโรงงานสกัดปาล์มน้ำมันในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 18 และกวดขันไม่ให้มีการลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์ม โดยผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาด

พล.อ.ประวิตร ได้เดินทางไป สหกรณ์โคออบฯ สุราษฎร์ธานี เพื่อมอบถุงปันสุข ให้แก่พี่น้องเกษตรกร จำนวน 2,000 ชุด พร้อมทั้งได้พบปะพูดคุย ให้กำลังใจ และกล่าวขอบคุณ ที่ได้ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลตามมาตรการของ กนป.และร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน covid-19 ที่ผ่านมาด้วยดี

ยืนยันที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนปาล์ม และผู้ประกอบการในภาพรวม อย่างเป็นธรรม และพร้อมชดเชยประกันรายได้ตามมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาล อย่างต่อเนื่อง ต่อไป

error: Content is protected !!