วันจันทร์, 2 สิงหาคม 2564

Distancing ทั้งห่างเหิน และห่างกัน

 

ไม่ได้เจอกันนาน !!
นักข่าวสายทหาร
กับ ทีมโฆษกกองทัพไทย
เพราะช่วงโควิดฯ
เพิ่งได้มาเจอกัน นอกเขตทหาร
ในพื้นที่ ตำรวจ
“บิ๊กกบ” หัวหน้า ศปม.
เยี่ยม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

.
ไม่ได้เจอกันนาน ……ทีม โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย..เสธ.ปริ้นซ์ พลตรี ธีรพงศ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อม ผู้พันแต๊ว พันเอกหญิง ฉัตรระพี พูนสวัสดิ์ และ เสธ.เลิฟ พันเอก ที่รัก สร้อยนาค รองผอ. กองกิจการพลเรือนทหาร และนักข่าวสายทหาร งาน บิ๊กกบ พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (หน.ศปม.) ตรวจเยี่ยมสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เลย ได้ถ่ายรูป แบบDistancing กัน ที่ สตช. สักหน่อย

error: Content is protected !!