วันอาทิตย์, 12 กรกฎาคม 2563

“บิ๊กแดง” ออกเดินสาย เยี่ยม กองกำลังผาเมือง

15 มิ.ย. 2020
44

“บิ๊กแดง” ออกเดินสาย
เยี่ยม กองกำลังผาเมือง
ย้ำ ผบ.หน่วย ดูแล กำลังพลใกล้ชิด
ขออยู่อย่างพอเพียง
กำชับ คนเข้ามาเป็นทหาร ต้องยอมรับในระเบียบ กม.ข้อบังคับ วินัยทหาร โดยเคร่งครัด
สั่งห้าม ลงทัณฑ์ นอกกฏ
พร้อมทำหลักฐาน บันทึกการลงโทษ
ชี้ ยังมีการลงทัณฑ์ทางวินัย ไม่เป็นไปตามระเบียบราชการ อยู่ แม้น้อยลง
แนะ นำทหารจบต่างประเทศ มาเป็นวิทยากร ครู อาจารย์

.
พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานการประชุม สรุปสถานการณ์ประจำวัน ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ จาก กองกำลังผาเมือง กองทัพภาคที่ 3 จ.เชียงใหม่

เนื่องจาก พลเอก อภิรัชตฺ อยู่ระหว่างการเดินทางไปตรวจเยี่ยมกองกำลังผาเมือง และการประชุมเกี่ยวกับปัญหาด้านยาเสพติด

พลเอก อภิรัชต์ กล่าวว่า ปัจจุบันรัฐบาลมีมาตรการผ่อนปรนในระยะที่ 4 พร้อมยกเลิกมาตรการเคอร์ฟิวแล้ว ซึ่งภายในหน่วยทหาร ยังคงต้องมีมาตรการควบคุมเฝ้าระวัง โดยให้จัดเจ้าหน้าที่เวรยามคอยตรวจตราไม่ให้การดำเนินชีวิตภายในหน่วยมีกิจกรรมที่สุ่มเสี่ยง

พร้อมเน้นย้ำให้หน่วยมีการดูแลด้านสวัสดิการให้กับกำลังพลทุกระดับ ปกครองบังคับบัญชากำลังพลด้วยความเป็นธรรม

พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจกับกำลังพลถึงการเข้ามาเป็นทหาร ต้องยอมรับในระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับทางด้านวินัยทหาร ซึ่งทุกคนต้องยึดถือโดยเคร่งครัด

นอกเหนือจากกฎหมายและกติกาของบ้านเมืองที่ทุกคนต้องเคารพและยึดมั่นในฐานะที่เป็นประชาชนคนไทย

สำหรับการดูแลในเรื่องทางวินัย เช่นกรณีการพิจารณาลงทัณฑ์ให้เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนที่กำหนด

การดำเนินการทุกขั้นตอน ต้องมีการจัดทำบันทึกหลักฐาน มีการเขียนรายงาน รวมถึงต้องมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวน. พร้อมจัดทำผลสรุปรายงานตามสายการบัญชา

ซึ่งในปัจจุบันยังได้รับรายงานว่า ยังมีการลงทัณฑ์ทางวินัยไม่เป็นไปตามระเบียบราชการ ถึงแม้จะมีจำนวนน้อยมาก เมื่อเทียบกับในอดีตก็ตาม

ส่วนปัญหาเกี่ยวกับภาระหนี้สินของกำลังพล ขอให้กำลังพลอยู่อย่างพอเพียง มีสติ ไตร่ตรองอย่างรอบคอบในการถูกชักชวนเข้าสู่ระบบเงินกู้ทั้งในและนอกระบบ

และ เป็นเรื่องที่ผู้บังคับบัญชาต้องเอาใจใส่โดยใกล้ชิด

ในช่วงเวลาราชการผู้บังคับบัญชาต้องหมั่นใช้เวลาคลุกคลีกับกำลังพลภายในหน่วยให้มากขึ้น เช่น การเล่นกีฬาร่วมกัน

ส่วนในด้านการศึกษา นั้น สั่งให้มีการสนับสนุนให้กำลังพลที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรต่างๆมาจากต่างประเทศ มาทำหน้าที่เป็นวิทยากร ครู อาจารย์ ให้กับหน่วยต่าง ๆ ให้มากขึ้น โดยให้หน่วยทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ไปพิจารณากำหนดแนวทางให้มีความชัดเจนมากขึ้น

error: Content is protected !!