วันอาทิตย์, 12 กรกฎาคม 2563

อผศ. ประกาศ เลื่อน การเปิด ศาลหลักเมือง 4 มิย. นึ้ ออกไป ก่อน

02 มิ.ย. 2020
54

อผศ. ประกาศ เลื่อน การเปิด ศาลหลักเมือง 4 มิย. นึ้ ออกไป ก่อน

รอความพร้อม ในการเปิด ของ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ด้วย จะได้เปิดพร้อมกัน

error: Content is protected !!