วันเสาร์, 11 กรกฎาคม 2563

ทัพภาค4 เตรียมรับ คนไทย ทะลัก กลับบ้าน

29 พ.ค. 2020
29

ทัพภาค4
เตรียมรับ
คนไทย ทะลัก กลับบ้าน
หลัง มาเลเซียใปลดล็อคดาวน์ ประเทศ 9 มิ.ย.นี้
“ผบ.กกล.เทพสตรี” ตรวจความพร้อม ด่านสุไหง โก-ลก
คุมเข้ม ช่องทางธรรมชาติ

“ผบ.ต้น” พลตรีศานติ ศกุนตนาค ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 /ผู้บัญชาการกองกำลังเทพสตรี ไปที่ด่านศุลกากร สุไหงโกลก อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส ประชุมร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รับฟังแนวทางและปัญหาข้อขัดข้อง ของการปฏิบัติงานคัดกรองคนไทยจากมาเลเซียที่เดินทางกลับเข้าประเทศ ผ่านด่านศุลกากรสุไหงโกลก ซึ่งขณะนี้ผ่านมาแล้วกว่า 40 วัน

หารือแนวทางการเตรียมพร้อมรับการปลดล็อคประเทศมาเลเซียในวันที่ 9 มิ.ย.นี้ ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เดินทางเข้าประเทศไทย ผ่านด่านพรมแดนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้ยังมีการหารือการเตรียมรับมือหากมาเลเซียมีการผลักดันแรงงานต่างด้าวออกนอกประเทศ ซึ่งจะทำให้มีการหลบหนีเข้าประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติที่ผิดกฎหมาย

ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องเร่งเตรียมพร้อมรองรับ เพราะจากสถิติกลุ่มแรงงานต่างด้าวมักเป็นกลุ่มที่มีการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 สูง

พลตรีศานติ กล่าวว่า เรื่องของการเตรียมพร้อมรับการปลดล็อคดาวน์ประเทศของมาเลเซีย กำลังเจ้าหน้าที่ทหาร ทั้งกำลังป้องกันตามแนวชายแดน กำลังรักษาความมั่นคงภายใน พร้อมสนับสนุนทุกส่วนอย่างเต็มที่ โดยใช้แนวทางที่ได้ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่มีการเปิดด่าน ตามนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)

สำหรับแรงงานต่างด้าว ถือเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องเร่งเตรียมพร้อมรับมือ ทั้งเรื่องของเจ้าหน้าที่ ที่ป้องกันตามแนวชายแดน ซึ่งหลังจากวันที่ 9 มิ.ย.2563 เป็นต้นไป ต้องเพิ่มการลาดตระเวน เฝ้าระวังพื้นที่อย่างเต็มที่

และสิ่งสำคัญคือการป้องกันตนเองจากเชื้อของเจ้าหน้าที่เพราะเป็นด่านแรกที่สัมผัสโดยตรงกับกลุ่มดังกล่าว และจากการได้ประชุมหารือร่วมกันในวันนี้ก็จะได้นำข้อมูลไปรายงานให้ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้รับทราบอีกครั้ง เพื่อได้เตรียมการรองรับได้อย่างทันท่วงที

error: Content is protected !!