วันอาทิตย์, 12 กรกฎาคม 2563

พา ส่ง บ้าน

 

“ศรชล.ภาค 3” จัดเรือ ส่ง 121 แรงงานชาวเมียนมา กลับประเทศ จากระนอง ไป ฝั่งเกาะสอง ผ่านขั้นตอนสถานทูต และต้องสวมแมสก์ ทุกคน

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) จ.ระนอง ร่วมกับ ศปชล.ทม. ตำรวจภูธรปากน้ำ ตม.ระนอง ฉก.ร.25 สาธารณสุขจังหวัดระนอง และตำรวจน้ำระนอง ส่ง 121 แรงงานชาวเมียนมา กลับประเทศเมียนมา

ทั้งนี้ เป็นชาวเมียนมา จาก ภูเก็ต 108 คน ระนอง 10 คน ชุมพร 3 คน

สำหรับคนที่ขอกลับ จะต้องมีหนังสือรับรองการเดินทาง ที่ออกให้โดยสถานเอกอัครราชทูตเมียนมา ประจำประเทศไทย หรือหนังสือรับรองที่ออกให้โดยสำนักงานแรงงานเมียนมาในจังหวัดระนอง

น.อ.ณัฏฐ์ จรัสกุล หน.ศคท.จังหวัดระนอง ได้ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ให้คอยอำนวยความสะดวกในการเดินทางกลับของแรงงานชาวเมียนมา โดยให้คำนึงถึงความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำและสุขอนามัย ตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

โดยแรงงานชาวเมียนมาจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและต้องผ่านการตรวจคัดกรองทุกคน เพื่อป้องกัน และควบคุมไม่ให้มีการแพร่ระบาดของCOVID – 19

: ศรชล.ภาค 3

error: Content is protected !!