วันเสาร์, 11 กรกฎาคม 2563

กองร้อย Lightning Forge ฝึกความคุ้นเคย กับ อุปกรณ์เล็งยิง ด้วยเลเซอร์ และ Night Vision Goggles ก่อนไปฝึกกับ ทบ.สหรัฐฯ ที่Hawaii

28 พ.ค. 2020
22

 

ทหาร กองร้อยLF.: Lightning Forge
ที่เป็นทั้ง นายทหาร จากทุกกองทัพภาค และนักเรียน นายร้อย จปร.ขั้นปี5
รับการฝึก และ เรียนรู้อุปกรณ์ ชี้เป้าและรับรู้ สถานการณ์ในเวลากลางคืน

โดยใช้ aiming laser ประกอบปืน WILCOX RAID-X เป็นเครื่องชี้เป้า
กับ Night Vision Goggles กล้องตรวจการณ์ในเวลากลางคืน เพิ่อสร้างความคุ้นเคยกับอุปกรณ์ ก่อนที่จะเดินทางไปฝึก Lightning Forge 2020
ที่Hawaii เมื่อสถานการณ์ โควิดฯ คลี่คลาย และ เอื้ออำนวย

โดยเตรียมความพร้อมที่ กองพันทหารราบที่2 กรมทหารราบที่3 นครราชสีมา

error: Content is protected !!