วันอาทิตย์, 12 กรกฎาคม 2563

ทีมทัพฟ้า ทำการบินทดสอบ M Solar X UAV

 

อากาศยานไร้คนขับ พลังงานแสงอาทิตย์ ต้นแบบ เที่ยวบินแรก

First Flight ด้วย RC
อากาศยานไร้คนขับพลังงานแสงอาทิตย์
โดยใช้ Bungee Launcher
– ทดสอบอัตราการไต่
– ทดสอบเพื่อสังเกตุอัตราร่อนใน
ตาแหน่ง Design C.G
– ทดสอบการบินเลี้ยวเพื่อตรวจสอบการทำงานของพื้นบังคับ
– ทดสอบการบินเลี้ยวเพื่อสังเกตุ
พฤติกรรมโครงสร้างปีกอากาศ
ยาน
– ทดสอบการลงจอดโดยการ
Skid Landing ผลเป็นที่น่าพอใจ

เป็นUAV ที่ ติดตั้งเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์. และระบบ VTOL ระบบอัตโนมัติ

ทั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการ สร้าง Drone, UAV ใช้เอง ของกองทัพอากาศ สนับสนุน โดย พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ.

error: Content is protected !!