วันพุธ, 12 สิงหาคม 2563

ตู้พ่นสเปรย์ ฆ่าเชื้อโรคแบบละอองฝอย

01 พ.ค. 2020
140

 

ทีมวิจัย-ผลิต “มอ.สงขลา” สร้างชึ้นมา มอบให้ “กอ.รมน.สงขลา” ใช้ประโยชน์ในการคัดกรอง เชื้อโรค

“รองจัอย” พันเอก สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ 42 /รอง ผอ.รมน จังหวัดสงขลา ฝ่ายทหาร ทดสอบ “ตู้พ่นสเปรย์ ฆ่าเชื้อโรคแบบละอองฝอย” ที่ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่ปลอดภัยต่อคนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

หลังชมการ สาธิต การใช้งาน ตู้พ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อโรคแบบละอองฝอย
ที่ ห้อง E401,ลานชั้น1 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ทั้งนี้ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และทีมงานวิจัย และบริษัทที่ให้การสนับสนุนการผลิต ขึ้นมา

และมอบให้ กอ.รมน.จังหวัด สงขลา นำไปมอบให้หน่วยงานฯทที่ใช้งานสำหรับการคัดกรอง หรือการป่องการการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโร่น่า(Covid-19)

error: Content is protected !!