วันพุธ, 12 สิงหาคม 2563

กองทัพอากาศ ดูแล SQ ที่ Cinnamon Residence รับ คนไทย จากตุรกี-มาเลเซีย

25 เม.ย. 2020
70

 

State Quarantine โรงแรม Cinnamon Residence เขตจตุจักร รองรับคนไทยที่เดินทางกลับจากตุรกี และมาเลเซีย มากักกันตัว

โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ได้รับมอบหมาย ให้ดูแล

ทั้งการจัดชุดปฐมพยาบาล แพทย์ 1คน (On Call) พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล และชุดรักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ร่วมดูแลคนไทยที่เข้าพักเฝ้าระวัง

error: Content is protected !!