วันพุธ, 12 สิงหาคม 2563

โปรดเกล้าฯพระราชทาน ถุงยังชีพ ให้ ชาวไทยพุทธ-มุสลิม รอบ พระตำหนักทักษิณฯ นราธิวาส “แม่ทัพภาค4-ผู้ว่าฯมาเอง !!

23 เม.ย. 2020
43

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงโปรดเกล้าฯ ให้เชิญถุงพระราชทาน ไปมอบแก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชน ที่พักอาศัยรอบพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วย นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ,พล.ต.สมดุล เอี่ยมเอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ได้เชิญถุงพระราชทานจำนวน 105 ถุง ไปมอบแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ในพื้นที่ชุมชน ที่พักอาศัยรอบพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์

ที่บ้านเขาตันหยง หมู่ที่ 4 บริเวณมัสยิดบูกิตตันหยง จำนวน 13 ครัวเรือน

บ้านบางมะนาว หมู่ที่ 1 บริเวณโรงเรียนบ้านบางมะนาว จำนวน 30 ครัวเรือน

บ้านเปล หมู่ที่ 3 บริเวณโรงโม่งหิน จำนวน 30 ครัวเรือน

บ้านพิกุลทอง หมู่ที่ 6 บริเวณเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ จำนวน 18 ครัวเรือน

บ้านใหม่ หมู่ที่ 5 มูลนิธิเด็กกำพร้าบ้านใหม่ จำนวน 14 ครัวเรือน

ทั้งนี้ ทรงห่วงใยและตระหนักถึงความเดือดร้อน ของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)

error: Content is protected !!