วันจันทร์, 28 กันยายน 2563

มาแบบ ไทยๆ ตำรวจไทย ไทยเดิม

 

วง ปี่พาทย์ ดนตรีไทย ตำรวจ
ตำรวจหญิง ขับเสภา เป็นเพลง “เกี่ยวเถอะนะ” รณรงค์ ใส่แมสก์ ล้างมือ และอยู่บ้าน

โดย ส.ต.ท.หญิง อนุสรา ดีชัยชนะ สำนักกำลังพลตำรวจฯ (สก.สกพ.)

ทหาร มาแนวแด้นซ์ ร่วมสมัย
ตำรวจ มาหลายแนว
สไตล์ใคร สไตล์มัน

error: Content is protected !!