วันจันทร์, 28 กันยายน 2563

เพลง รัก ในยุค CoViD-19

สไตล์ ….ทหารบก

ลองหลับตาฟัง….. ก็ ไม่คิดว่าทหาร จะร้อง แนวนี้

ฟัง เพลง โควิดฯ สไตล์ทหารเรือ … ทหารอากาศ ไปแล้ว… ..นี่ สไตล์ นักเรียน ดุริยางค์ ทบ.

เพลง “โรคร้าย” CoViD-19

เพลง โรคร้าย [COVID-19] นักเรียนดุริยางค์ทหารบก โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติด….

error: Content is protected !!