วันพฤหัสบดี, 24 กันยายน 2563

เชิญชวนบริจาคสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ เพื่อผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า – 2019

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระราชินูปถัมภิ์ ขอเชิญชวนบริจาคสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ เพื่อผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า – 2019

error: Content is protected !!