วันเสาร์, 26 กันยายน 2563

ไม่ใช่ พูดแล้วจบ นะ ตามจี้ ต่อ!!

26 มี.ค. 2020
80

 

“บิ๊กกบ” สั่งทีม “ศปม.”
ประสาน สภาหอการค้าไทย-สภาอุตสาหกรรมฯ-ผู้ประกอบการภาคเอกชน-สมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย หาทาง ปรับลดเวลาทำงาน ของพนักงาน
เหลื่อมเวลา หรือ แบ่งทีมทำงาน สลับwork from home

ไม่ใช่ คุมทหาร ตำรวจ ฝ่ายความมั่นคง และปราบปรามอาชญากรรม เท่านั้น …. แต่ พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.ทหารสูงสุด” ในฐานะ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง(ศปม.) ยังได้ ประสาน ไปยัง สภาหอการค้าไทย-สภาอุตสาหกรรมฯ-ผู้ประกอบการภาคเอกชน-สมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย หาทาง ปรับลดเวลาทำงาน ของพนักงาน
เหลื่อมเวลาหรือ แบ่งทีมทำงาน สลับwork from home เพิ่อลดการออกจากบ้าน ให้น้อยที่สุด

หลังจากที่ พลเอก พรพิพัฒน์ แถลงขอความร่วมมือ. ผู้ประกอบการ เจ้านาย ผู้บังคับบัญชา ให้คิดวางแผน ปรับเวลา การทำงาน ในองค์กร และบริษัทของตนเองใหม่ ถึงเวลาที่จะทำให้ประเทศ แล้ว….. เริ่มจาก เสาร์-อาทิตย์ นี้ และต่อไปอีก5 วัน ดูสิว่า จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าทุกคนไม่ออกจากบ้านเลย

error: Content is protected !!