วันพฤหัสบดี, 24 กันยายน 2563

“บิ๊กตู่”ประชุม ศอฉ.CoViD- 19ครั้งแรก ย้ำ เหตุผล ใช้ พรก.ฉุกเฉิน ต้องหยุดยั้งการแพร่ระบาดของCoViD ให้ได้

26 มี.ค. 2020
100

“บิ๊กตู่”ประชุม ศอฉ.CoViD- 19ครั้งแรก ย้ำ เหตุผล ใช้ พรก.ฉุกเฉิน ต้องหยุดยั้งการแพร่ระบาดของCoViD ให้ได้

พลเอกประยุทธ์ ศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินCoViD-19 ที่ ทำเนียบรัฐบาล ร่วมกับ คณะกรรมการ ศอฉ. ตาม พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน2548

พลเอก ประยุทธ์ แจ้งให้ที่ประชุมว่าการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคCoViD-19 อยู่ในระดับที่รัฐบาลต้องใช้การประกาศ พระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉิน

รวมอำนาจการบริหาร ออกข้อกำหนด กฎเกณฑ์ เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสังคมและประชาชน

ในช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะสามารถแก้ไขปัญหาลดการแพร่ระบาดได้ จึงจำเป็นจะต้องดำเนินการอย่างเข้มงวด

และมอบแนวทางการปฏิบัติ เพื่อขับเคลื่อนการทำงาน โดยสั่งการให้ผู้รับผิดชอบตามภาระหน้าที่จัดทำแผนดำเนินงานให้เรียบร้อย

พร้อมเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนของสังคม ซึ่งรวมถึงนักวิชาการและภาคประชาชน และ เจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ประกาศ พรก.ฉุกเฉิน จะต้อเหน็ดเหนื่อยเพิ่มขึ้น

พร้อมขอให้ช่วยกันสร้างความเชื่อมั่นทางการแพทย์ของไทย เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อลดข่าวปลอม

ทั้งให้กระทรวงพาณิชย์ เข้าไปดูแลและแก้ไขปัญหา เรื่องอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน และการนำเข้าจากต่างประเทศ

Cr:NationPhoto

error: Content is protected !!