วันพฤหัสบดี, 24 กันยายน 2563

“บิ๊กกบ” ประเดิม ตำแหน่ง หัวหน้า ศปม. คุมทหาร ตำรวจ ออกตรวจ ด่านจุดตรวจคัดกรอง 1 ใน 7 ด่านในกทม. หลังสั่งตั้ง 357ด่านจุดตรวจ ทั่วประเทศ รับหน้าที่สำคัญ 6 เดือนก่อนเกษียณ

26 มี.ค. 2020
92

 


“บิ๊กกบ พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.ทหารสูงสุด” กรรมการ ศอฉ.
และ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง:ศปม. มี อำนาจ กำกับดูแลการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ทหาร-ตำรวจ ‪ตาม คำสั่ง “ศอฉ.CoViD “ตามพรก.ฉุกเฉินฯ‬ ตามคำสั่ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน2548

พลเอก พรพิพัฒน์ มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภท การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจ ซึ่งการดำเนินมาตรการใด ๆ นั้น จะเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล

สั่งตั้งด่านตรวจตามจุดต่าง ๆ 357 จุด ทั่วประเทศ เพื่อจัดระเบียบด้านการเดินทาง การจราจร ดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางข้ามจังหวัด เพื่อลดอัตราการแพร่ระบาดเชื้อไปยังพื้นที่ต่าง ๆ

โดยจะมีการตรวจคัดกรองบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและจำกัดให้อยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสม ตลอดจนมีมาตรการในการเฝ้าระวังหรือสังเกตอาการผู้เดินทางและพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ รวมทั้งยังเป็นการป้องกันการแทรกแซงจากภัยคุกคามหรืออาชญากรรมรูปแบบอื่น ๆ ที่อาจแฝงตัวเข้ามาในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉิน

โดย ด่านตรวจ 7 จุด ในกทม.คือ ถนนแจ้งวัฒนะ บริเวณสะพานข้ามแยกคลองประปา ,ถนนสุวินทวงศ์ บริเวณใต้ด่วนมหานคร ,ถนนคู่ขนานกาญจนาภิเษก ซอย 39 ,ถนนสุขุมวิท บริเวณ BTS แบริ่ง ,. ถนนราชพฤกษ์ บริเวณหน้าศูนย์โตโยต้า พื้นที่ตลิ่งชัน,ถนนสุขสวัสดิ์ ใต้สะพานภูมิพล, ถนนพระราม 2 ซอยพระราม 2 ซอย 92

error: Content is protected !!