วันพฤหัสบดี, 24 กันยายน 2563

ใช้ตำรวจเป็นหลัก!

25 มี.ค. 2020
286

ทหาร ยังไม่ออก
แค่ กำลังเสริม!
3 ขั้น ตามสถานการณ์
ใน กรอบ กอ.รมน.
ถ้าทหาร ออก…จะใช้ สห. ก่อน!

ศอฉ.วางแผนการใช้กำลัง3 ขั้น ตามสถานการณ์ ให้ใช้ ตำรวจ เป็นหลัก พร้อม อส. -กอ.รมน. ใช้ สารวัตรทหาร ก่อน /ทบ. เลิกใช้แนวทาง “กองร้อย รส.” แต่เป็น กองร้อยช่วยเหลือประชาชน

มีรายงาน ว่า ในการเตรียมการ ด้านการใช้กำลัง ฝ่ายความมั่นคง ที่มี บิ๊กกบ พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.ทหารสูงสุด เป็น หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ด้านความมั่นคงและอาชญากรรม คุมทั้ง ทร.-ทอ.-ตำรวจ และ กอ.รมน.

โดยในส่วนของ ทบ. ที่เป็นกำลังหลัก เป็นเหล่าทัพใหญ่สุด และคุม กอ.รมน. ด้วยนั้น บิ๊กแดง พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. และ รอง ผอ.รมน. ได้สั่งเตรียมกำลังพร้อมสนับสนุน คำสั่ง ศอฉ.

ทั้งนี้ ได้เตรียมการใช้กำลัง ไว้3 ขั้น โดยจะใช้กรอบกำลังของ กอ.รมน.

ขั้น ที่1- ใช้กำลังตำรวจ และกำลังพลเรือน อส. มหาดไทย เป็นหลัก
ในการบังคับใช้กม. และดูแล ตามคำสั่ง ศอฉ. ในกรอบ กอ.รมน.จังหวัด โดยให้ รอง ผอ.รมน.ฝ่ายทหาร ในแต่ละจังหวัด ประสานสั่งการ

ขั้นที่2 คือ ใช้กำลังสารวัตรทหาร ของ มณฑลทหารบก (มทบ.). ในแต่ละจังหวัด เป็น เจ้าหน้าที่ ผช.เจ้าพนักงานตามกฏหมาย

ขั้นที่3 ที่ต้องบังคับใช้ กม.อย่างเข้มข้น ทหารจะต้องออกไปเสริมกำลังตำรวจ โดย จัดเป็น กองร้อยช่วยเหลือประชาชน

ทั้งนี้ในส่วนของกรุงเทพฯและปริมณฑล นั้น จากที่เคยแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ ของแต่ละหน่วย ตามที่เคยดูแล เมื่อครั้งเป็น กองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อย หรือ กองร้อย รส. เมื่อครั้ง หลังการรัฐประหาร 2557 นั้น

พลเอก อภิรัชต์ ได้สั่งปรับหน่วยกำลังใหม่ โดย ในขั้นสุดท้าย คือ ใช้กำลัง ของ มทบ. 11 ,พล.ร. 9 , พล.ร.11 และ หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก (นปอ.) มาเสริมแทน โดยแบ่งโซนในกทม. แทน พล.1 รอ.-พล.ร.2 รอ. -พล.ม.2 รอ.เนื่องจาก มีการปรับโครงสร้างใหม่

แต่ จะมีแค่กำลังบางส่วนของหน่วยเหล่านี้ ในส่วนที่ไม่ใช่กำลังรบ ที่มาสนับสนุนงาน ศอฉ. ได้

โดยใช้ กำลังสารวัตรทหาร จาก พัน สห.11 ของ มทบ.11 เป็นกำลังหลัก

ขณะที่ กองทัพเรือ และ กองทัพอากาศ เตรียมกำลังไว้ 2 กองร้อย พร้อมสนับสนุน ภารกิจ ศอฉ. ดูแลพื้นที่ กรุงเทพฯในแถบที่ตั้งของหน่วย. และฝั่งธนบุรี และพื้นที่ดอนเมือง

 

error: Content is protected !!