วันพุธ, 30 กันยายน 2563

ทหาร ต้อง เป็น ที่พึ่ง และ ต้อง “เข้าไปนั่ง” ในจิตใจของพี่น้องประชาชน กองทัพบก มุ่งมั่น ปกป้อง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน

28 ก.พ. 2020
92

 

พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก และคณะ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ที่ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 15 อ.คลองท่อม จ.กระบี่

โดยมี พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ต้อนรับ พร้อมด้วย ผู้บังคับหน่วยในกองทัพภาคที่ 4 เข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบาย

พล.อ.ณัฐพล ได้เน้นย้ำการทำงานตามหน้าที่การเป็นผู้บังคับหน่วยที่ดีมีความรับผิดชอบ สามารถดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา กำลังพลและครอบครัวตามระเบียบ และแบบแผน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีคุณภาพ

พร้อมกันนั้นหน่วยทหาร และกำลังพลเจ้าหน้าที่ทุกนาย ต้องมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง รับผิดชอบต่อสังคม และประชาชน ในการเข้าช่วยเหลือและคลี่คลาย ต่อเหตุการณ์และสถานการณ์ต่างๆ หากมีการร้องขอ เมื่อพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อน

“ขอให้ยึดมั่นว่า ทหารจะเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนได้ในทุกโอกาส และเข้าไปนั่งในจิตใจของพี่น้องประชาชน เพื่อแสดงออกให้เห็นว่ากองทัพบก ยังคงมีความมุ่งมั่นในการปกป้องประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน”

error: Content is protected !!