วันพุธ, 30 กันยายน 2563

แม้จะมี CoViD19 แม้การเมือง จะร้อน แต่ อย่าลืม ภัยแล้ง!!

28 ก.พ. 2020
127

 

..แล้งนี้….จะทหารอยู่เคียงข้าง !

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 พร้อม จิตอาสาฯ เร่งแจกจ่าย น้ำสะอาดให้ประชาชน
บรรเทาภัยแล้ง เมืองปากน้ำโพ

พันโท ทรงสิทธิ์ รอดสการ ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 นำทหารจิตอาสาพระราชทาน พร้อมด้วยรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร ลงพื้นที่แจกจ่ายน้ำสะอาดช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งขาดแคลนน้ำใช้ในการอุปโภค – บริโภค

โดยได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงาน, ส่วนราชการ และจิตอาสาพระราชทานอำเภอท่าตะโก แจกจ่ายน้ำจำนวน 6 เที่ยว ปริมาณน้ำ 36,000 ลิตร ซึ่งสามารถช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับประโยชน์กว่า 150 ครัวเรือน บริเวณบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 7 ตำบลหัวถนน อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

และบ้านหนองกระโดน หมู่ที่ 5 ตำบลทำนบ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้ราษฎรได้มีสำรองน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค และเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

ตามนโยบายของรัฐบาล และผู้บัญชาการทหารบก ที่ให้หน่วยทหารจัดกำลังพล และรถบรรทุกน้ำออกแจกจ่าย น้ำอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ทันที

เพราะ “ ความสุขของประชาชน คือ ความสุขของเรา”

ทั้งนี้ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ได้ เตรียมความพร้อมของยานพาหนะ กำลังพล บูรณาการร่วมกับจิตอาสาและหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อให้การช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อช่วยเหลือในการแจกจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ในพื้นที่ห่างไกล และทุรกันดาร ที่หน่วยงานอื่นไม่สามารถเข้าไปให้การช่วยเหลือได้

แล้งนี้….ทหารจะอยู่เคียงข้างคุณ !!

error: Content is protected !!