วันอังคาร, 4 สิงหาคม 2563

จิตอาสา ต้านภัยแล้ง

22 ก.พ. 2020
63

จิตอาสา ช่วยแก้ทุกเรื่อง!…บิ๊กเป็ด”
พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.จอส.พระราชทาน)เป็นประธานในพิธี เปิด การแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชน “จิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสาน ความร่วมมือการแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน”

ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด กรมกิจการพลเรือนทหารบก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสาน ความร่วมมือการแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ในระหว่างวันที่ 22 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

กำหนดให้มีการประชุมเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน

โดยมี “ปลัดฉิ่ง”นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดมหาดไทย “ปลัดฝน” นาย ธีรภัทร ประยูรสิทธิ์ ปลัดสำนักนายกฯ พลโท พันธุ์พิศิษฐ์ ทรรพวสุ ร่วมพิธี

 

error: Content is protected !!