วันอังคาร, 4 สิงหาคม 2563

แม่บ้านทัพไทย จิตอาสา อ่านหนังสือเสียง ให้คนตาบอด ฟัง

16 ม.ค. 2020
47

 

คุณตั๋น จิราพรรณ เบญญศรี นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย สวมชุด จิตอาสา ไปบำเพ็ญประโยชน์ ด้วยการอ่านหนังสือเสียงให้กับผู้พิการทางสายตา

ที่ มูลนิธิคนตาบอดไทย ซอยบุญอยู่ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท

โดยมีคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เพื่อเป็นแหล่งความรู้ให้กับผู้พิการทางสายตาได้ยกระดับคุณภาพชีวิตไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

error: Content is protected !!