วันอังคาร, 4 สิงหาคม 2563

สวนสนามทางอากาศ ฮ.-เครื่องบินรบ

16 ม.ค. 2020
58

 

ฮ.Blackhawk, AW 139, AW 149 เครื่องบิน Gripen, T50, F5 ,F16 รวม 37 เครื่อง

ซ้อม สวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร – ตำรวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช2562 และวันกองทัพไทย 18 มกราคม 2563

ที่ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร ถนนพหลโยธิน เมือง สระบุรี

error: Content is protected !!