วันอังคาร, 4 สิงหาคม 2563

รถเกราะ Stryker จาก ร.111 เป็น กองพันสวนสนามยานยนต์ กองพันแรก

16 ม.ค. 2020
77
error: Content is protected !!