วันอังคาร, 4 สิงหาคม 2563

การลงนามครั้งประวัติศาสตร์

14 ม.ค. 2020
43

“บิ๊กแดง-ผบทบ. อินโดฯ-ลงนามImplements Arrangement ครั้งแรก แก้ปัญหาชายแดนใต้ ของไทย ..ยึด “โมเดล อาเจะห์” ให้”แม่ทัพภาค4 -ภูมิภาคทหารอาเจะห์” ประสานความร่วมมือการข่าว การเยือน และ ตั้ง Working Group

บิ๊กแดง พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. และ Gen Annika Perkasa ผบ.ทบ. อินโดนีเซีย ล งนาม ใน IA-Implements Arrangement ที่มีความสําคัญยิ่งต่อ ทบ. ไทย และ การแก้ไขปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

และสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่าง ทบ. ทั้ง2 ประเทศ ในอันที่จะ รักษาไว้ซึ่งอธิปไตยของทั้งสองประเทศ และสร้างความมีเสถียรภาพความมั่นคง ปลอดภัย ในภูมิภาคอาเซียน

พลเอก อภิรัชต์ ถือเป็น ผบ.ทบ.ไทย คนแรก ที่เดินทางมาที่ Aceh ของอินโดนีเซีย และ ลงนามความร่วมมือ ในการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ของไทย อย่างเป็นทางการ ครั้งแรกกับอินโดนีเซีย โดยใช้ Aceh Model

โดยจะมีความร่วมมือ ระหว่าง ทบ.ไทย และอืนโดนีเซีย ในเรื่องการข่าว การแลกเปลี่ยนข้อมูล ฝึกศึกษา การดูงาน มีWorking Group

จากความร่วมมือนี้ คาดว่าจะทำให้ ผู้ก่อความรุนแรง. กลุ่ม BRN จะถูกจำกัดเสรีในการปฎิบัติมากขึ้น ไม่ว่า จะหลบหนี , ไปฝึก หรือ ใช้เป็นแหล่งพักพิง ในอินโดนีเซีย

error: Content is protected !!