วันอาทิตย์, 1 สิงหาคม 2564

ฉายา ผบ.เหล่าทัพ

29 ธ.ค. 2019
913

นักข่าวสายทหาร มีประเพณี ไม่ตั้งฉายาทหาร
เพราะ ทหารไม่ใช่หน่วยงานทางการเมือง

แต่ “พี่ปู๊ด” กับ “ไอ้เล็ก” จะตั้งเอง ฮะ!!
ฉายา ผบ.เหล่าทัพ

error: Content is protected !!