วันอาทิตย์, 16 สิงหาคม 2563

ฉายา ผบ.เหล่าทัพ

29 ธ.ค. 2019
127

นักข่าวสายทหาร มีประเพณี ไม่ตั้งฉายาทหาร
เพราะ ทหารไม่ใช่หน่วยงานทางการเมือง

แต่ “พี่ปู๊ด” กับ “ไอ้เล็ก” จะตั้งเอง ฮะ!!
ฉายา ผบ.เหล่าทัพ

error: Content is protected !!