วันจันทร์, 28 กันยายน 2563

รวมพลังแม่บ้าน ทบ.จิตอาสา

03 ธ.ค. 2019
67

 

“ดร. อ้อ” นำทีม แม่บ้านทบ. “จิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” พัฒนา และฟังธรรม วัดหงส์ฯ

รศ.ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก พร้อม
ด้วย คณะแม่บ้านทหารบก และ ผู้บริหารธนาคารธนชาติ และประชาชน ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ร่วมแรงร่วมใจกัน พัฒนา ทำความสะอาด บริเวณ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่

โดยมี กิจกรรมฟังธรรมเทศนา รวมทั้งประกอบอาหาร ให้ผู้ร่วมกิจกรรมและประชาชนในพื้นที่บริเวณวัด

error: Content is protected !!