วันอังคาร, 4 สิงหาคม 2563

“ปลัดกลาโหม” เซ็นคำสั่งปลด “ร้อยโท” ร.5 พัน3 ล่วงละเมิดทางเพศเด็กหญิง 14 ที่สงขลา ออกจากราชการฐานผิดวินัย ประพฤติชั่วร้ายแรง. ให้เป็นทหารกองหนุนสังกัด มทบ. 15 งดเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ

“ปลัดกลาโหม” เซ็นคำสั่งปลด “ร้อยโท” ร.5 พัน3 ล่วงละเมิดทางเพศเด็กหญิง 14 ที่สงขลา ออกจากราชการฐานผิดวินัย ประพฤติชั่วร้ายแรง. ให้เป็นทหารกองหนุนสังกัด มทบ. 15 งดเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ

พลเอกณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม ลงนามคำสั่งกระทรวงกลาโหมที่ 1036/ 2562

เรื่องให้ปลดนายทหารสัญญาบัตรออกจากราชการ โดยมีใจความว่า อาศัยอำนาจตามข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการบรรจุ ปลด ย้าย และเลื่อนตำแหน่งข้าราชการกลาโหมพ.ศ. 2502 ให้ปลดร.ท.จเร โรจนศวิญญา (เหล่า ร.) นายทหารสังกัดฝ่ายส่งกำลังบำรุง ร.5 พัน 3 ออกจากราชการ เป็นนายทหารกองหนุน ไม่มีเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ สังกัดมทบ.15 เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ลงวันที่ 11 ก.ย.62

error: Content is protected !!