วันอาทิตย์, 12 กรกฎาคม 2563

“กองทัพไทย” ส่งทหารพัฒนา ออกช่วยเหลือ ชาวรัอยเอ็ด และชาวอิสาน ที่ประสบภัย จากพายุโซนร้อน “โพดุล

31 ส.ค. 2019
31

 

”พลตรี กฤษณ์ จันทรนิยม โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย กล่าวว่า ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบัญชาการกองทัพไทย ได้บูรณาการความร่วมมือกับทุกส่วน ในการประเมินสถานการณ์ และพร้อมปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยได้ทันที

หลังจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “โพดุล” ที่ได้เคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศไทยบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ กับมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ยงภัย ได้แก่ ที่ลาดเชิงเขา และพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหล

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54 สำนำงานพัฒนาภาค 5 ได้จัดยานพาหนะพร้อมชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว เข้าช่วยเหลือราษฎร ในพื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ในการขนย้ายคนและทรัพย์สินไปยังที่ปลอดภัย ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากอิทธิพลพายุโซนร้อนโพดุล ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมตัวเมืองร้อยเอ็ดเป็นวงกว้าง ระดับน้ำเฉลี่ย 60-90 เซนติเมตร พร้อมทั้งเข้าสำรวจและติดตามช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

พร้อมทั้งจัดชุดเข้าสำรวจและติดตามวางแผนช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ซึ่งเบื้องต้นได้มีการนำรถสะพานเครื่องหนุนมั่นเข้าไปเตรียมความพร้อม โดยเฉพาะบริเวณจุดเสี่ยงถูกตัดขาดจากกระแสน้ำ ได้แก่ พื้นที่บ้านท่างาม บ้านท่าโพธิ์ บ้านท่าเยี่ยม และบ้านท่าทางเกวียน อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์กระแสน้ำหลากเข้ากัดเซาะจนถนนถูกตัดขาด ก็จะสามารถดำเนินการได้โดยทันที

นอกจากนี้ ยังได้จัดชุดกำลังพลเคลื่อนที่เร็วเตรียมความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อออกให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยในทุกพื้นที่โดยไม่ต้องรอการร้องขอ เพราะกองทัพตระหนักเสมอว่า ทหารพร้อมเป็นที่พึ่งและจะยืนเคียงข้างพี่น้องประชาชนในทุกสถานการณ์ตลอดไป

ทั้งนี้หากพี่น้องประชาชนต้องการขอรับความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน สามารถติดต่อศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการกองทัพไทย และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยเหล่าทัพ ในพื้นที่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

error: Content is protected !!