วันอาทิตย์, 12 กรกฎาคม 2563

ช่วยเด็กๆ!!

31 ส.ค. 2019
22

 

หน่วยทหารพัฒนา เคลื่อนที่ ที่34 พิษณุโลก นพค.51 อำนาจเจริญ และ นพค.54 ร้อยเอ็ด

ส่ง ชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว เข้าช่วยเหลือ ชาวบ้าน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ชมพู และโรงเรียนบ้านชมภู ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก , อำนาจเจริญ และ ที่ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

error: Content is protected !!