วันอาทิตย์, 1 สิงหาคม 2564

ดู….ความเป๊ะ! ของ “พลทหารต้นแบบ” ที่ผ่านการฝึกหลักสูตรทหารใหม่พระราชทาน ของ “ร.10”…ฝึกให้รุ่นแรก รุ่นเดียว 100คน ….

31 ส.ค. 2019
770

 

เดินสาย สาธิต ท่าปฏิบัติต่างๆ ให้หน่วยในทบ.ทั่วประเทศ เพื่อเตรียม เปลี่ยนมาใช้ในการฝึกทหารเกณฑ์ ตามพระราโชบาย ในการสร้าง ทหารเกณฑ์ ทหารใหม่ พลทหาร ที่มีระเบียบวินัย ลักษณะ ท่าทางดี สง่างาม ความพร้อมเพรียง

“บิ๊กแดง” เตรียม เปลี่ยนการฝึก ทหารใหม่ ใช้ หลักสูตร”ทหารใหม่พระราชทาน” สร้าง”พลทหารต้นแบบ” …..ทำ Soldier Road Show มี”ทหารใหม่พระราชทาน” 100 คน แยกเดินสาย ไปแสดงสาธิต ให้หน่วยต่างๆทั่วทบ. ชมความเป๊ะ และปรับการฝึก ทหารใหม่ แบบพระราชทาน….ดูแล ตั้งแต่ อาหาร โภชนาการ จิตวิทยา ลักษณะทหาร

พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์
ผู้บัญชาการทหารบก ให้ความสำคัญกับ นโยบายการดูแลและฝึกทหารใหม่

โดยกองทัพบกเตรียมนำ “พลทหารต้นแบบ” จำนวน 100 นาย ซึ่งเป็นทหารใหม่ที่ผ่านการฝึกหลักสูตรการฝึกทหารใหม่ 10 สัปดาห์ ตามแนวทางพระราชทาน จากหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ เตรียมไปทำการฝึกสาธิตให้กับหน่วยฝึกทหารใหม่ของกองทัพบกทั่วประเทศ ได้เห็นถึงขีดความสามารถ และมาตรฐานของทหารใหม่ ที่ผ่านการฝึกภายใต้ระบบการบริหารจัดการที่มีความอ่อนตัว เหมาะสมกับสภาวการณ์

และมีการกำกับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่อง การเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย ลักษณะทางทหาร โภชนาการ จิตวิทยา การสร้างแรงจูงใจ

ทั้งนี้หน่วยฝึกทหารใหม่ของกองทัพบก จะได้นำแนวทางการฝึกนี้ ไปเป็นต้นแบบ และปรับการฝึกทหารใหม่ของหน่วยต่อไป

ซึ่งการฝึกภายใต้การบริหารจัดการแนวใหม่ “พลทหารต้นแบบ” นี้ นอกจากจะเป็นการยกระดับมาตรฐานระบบการฝึกและการดูแลทหารใหม่ของกองทัพบกในภาพรวมแล้ว ยังส่งผลดีต่อทหารใหม่โดยตรงอีกด้วย

โดยมึ พลตรีทรงวิทย์ หนุนภักดี ผบ.พล.1.รอ. เป๋นผู้อำนวยการในการฝึกพลทหารต้นแบบ นำ พลทหารต้นแบบ เดินสายสาธิต และบรรยาย การฝึกตามแนวทางพระราชทาน

error: Content is protected !!