วันเสาร์, 8 สิงหาคม 2563

ท่านประธาน “ประจิน”

21 ก.ค. 2019
40

 

“บิ๊กจิน” ได้รับเลือกนั่งประธาน กลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภา ไทย-เมียนมา

พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง อดีต ผบ.ทอ. อดีตรองนายกฯ และ รมว.ยุติธรรม ในฐานะสมาชิกวุฒิสภา ไทย พร้อมด้วย สว. ฝ่ายไทย เช่น พลเอกวิชิต ยาทิพยฺ อดีตรองผบ.ทบ. พลเอก สนั่น มะเริงสิทธิ์ อดีต ผช.ผบทบ. พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร อดีต ผบ.สส. พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ อดีต ผบ.สส. พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ อดีตรองผบ.สส. และ พลเริอเอก พะจุณณ์ ตามประทีป อดีตนายทหารคนสนิท ป๋าเปรม ร่วมประชุมกับ สว.เมียนมา ในนาม กลุ่มมิตรภาพ สมาชิกรัฐสภา ไทย-เมียนมา ที่รัฐสภา เกียกกาย เมื่อ 19 กค. ที่ผ่านมา และได้มีมติเลือก พลอากาศเอกประจิน เป็นประธานกลุ่มฯ

ส่วน นายสฤษดิ์ บุตรเนียร ส.ส. พรรคภูมิใจไทย เป็นรองประธาน นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ส.ว. เป็นเลขานุการ

พร้อมกันนี้มีมติเลือกกรรมการบริหาร จำนวน 6 คน ประกอบด้วย ส.ส. 3 คน คือ นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ นางพิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ และ นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง รวมถึง ส.ว. 3 คน คือ พลเอกวิชิต ยาทิพย์ นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ และ พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร

พลอากาศเอก ประจิน กล่าวภายหลังได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย – เมียนมา ว่าจะเร่งผลักดันให้สมาชิกรัฐสภาไทย และเมียนมา ได้เสริมสร้างสัมพันธไมตรีทั้งในระดับประชาชน ระดับประเทศ และระดับภูมิภาคอาเซียน

พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารของทั้งสองประเทศผ่านความร่วมมือในด้านต่างๆ อาทิ ด้านพลังงาน การท่องเที่ยว ให้เกิดการเชื่อมโยงความร่วมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนได้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

error: Content is protected !!