วันเสาร์, 8 สิงหาคม 2563

สร้าง นายทหารยุคใหม่! ติดอาวุธ ไซเบอร์-อิงลิช

21 ก.ค. 2019
81

 

“บิ๊กแดง” เสริมแกร่ง “นักเรียนนายร้อย จปร.” ตั้ง “กองไซเบอร์” เทรนด์พิเศษ Cyber Warfare และ เปิด หลักสูตร English Program หวังสร้าง นายทหารที่ใช้ภาษาอังกฤษ ได้ดี เป็นผู้นำ กรุยทางการฝึกศึกษาต่อต่างประเทศ และมาถ่ายทอด ต่อ

มีรายงานว่า. พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. สั่งการให้ รร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ (จปร.) ปรับหลักสูตร การเรียนการสอน แม้จะยึด แนวทางเดียวกับ รร.นายร้อยทหารบกสหรัฐอเมริกา Westpoint มายาวนาน ก็ตาม.

โดยที่ สหรัฐอเมริกา มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย และให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ปัจจุบัน และภัยคุกคาม

ในส่วนของ รร. นายร้อย จปร. ก็เช่นกัน ต้องมีการปรับเปลี่ยน ยิ่งปัจจุบันภาษาอังกฤษมีความสำคัญ จึงสั่งการให้ มีการเรียนการสอน หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะ โดยเปิด แค่2 ห้อง ก่อนเท่านั้น เพื่อ เทรนด์ นักเรียนนายร้อย จปร. ที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ มีพื้นฐานดี อยู่แล้ว

ทั้งนี้ เพื่อสร้างนายทหารที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ที่จะได้ไปฝึกศึกษา ในต่างประเทศ

โดยทางสหรัฐอเมริกา ก็ให้โควต้า แก่นายทหาาที่เป็น ครูทหาร ไปฝึกอบรมภาษาอังกฤษ เพิ่มเติมด้วย

ไม่แค่นั้น พลเอกอภิรัชต์ ยับให้เสริมความรู้ ด้าน Cyber ให้ นักเรียนนายร้อย จปร. ด้วย การตั้ง “กองไซเบอร์” เพิ่อให้ความรู้ แก่นักเรียนที่สนใจ และมีพื้นฐาน เพื่อให้ มีความรู้ ด้าน cyber security และ Cuber Warfare

ทั้งนี้ หาก นักเรียน มาความสามารถพื้นฐานและมีความสนใจ ในภาษาอังกฤษ ก็จะทำให้ ไปเรียนต่อไปฝึกอบรมใน ต่างประเทศ แล้ว กลับมาถ่ายทอด

โดยหวังว่า นายทหารเหล่านี้ จะโตขึ้นเป็น ผบ.หน่วย ในระดับต่างๆ และช่วยทำกองทัพให้ทันสมัย

error: Content is protected !!