วันจันทร์, 28 กันยายน 2563

Military Doctrine 2019

21 ก.ค. 2019
118

 

How to deal with the Complex War and the Hybrid War ?

“บิ๊กแดง” สั่งปรับเปลี่ยน หลักนิยมทหาร ใหม่ รับมือ Complex Wars และ Hybrid Warfare …เตรียมพบ ผู้การ ผู้พัน 16 สค.นี้ พร้อม ทดสอบ ร่างกาย และทดสอบภาษาอังกฤษ ความรู้ทางทหาร ด้วยข้อสอบใหม่ ตำราใหม่ หลักนิยมทางทหารใหม่ เผย เสริมแกร่ง อังกฤษ-Cyber ให้ นักเรียน นายร้อยจปร.

พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. ได้กล่าวในที่ประชุม ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงทบ. เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ที่ บก.ทบ. ว่า จะ เรียก ผู้บังคับกองพัน ผู้บังคับการกรม ทั้วประะทศ ราว700 นาย มาประชุม 16 สค.นี้ ที่ รร.เสนาธิการทหารบก

รวมทั้งให้มีการทดสอบร่างกาย และทดสอบภาษาอังกฤษ พร้อมทดสอบความรู้ทางทหาร

ทั้งนี้ จะเป็นการทดสอบ ด้วยข้อสอบใหม่ ตำราใหม่ หลักนิยมทางทหาร(Military Doctrine) ยุคใหม่ และ How to deal with the complex war?

ทั้งนี้ พลเอก อภิรัชต์ เล็งเห็นว่า กองทัพสหรัฐอเมริกา ที่กองทัพบกไทย ยึดเป็นต้นแบบ การจัดกองทัพ การฝึกศึกษา มายาวนาน แต่สหรัฐฯ มีการปรับปรุง เอกสาร ตำราการเรียน และหลักนิยมทางทหาร ให้เข้ากับภารกิจ ภัยคุกคาม และสถานการณ์ ในปัจจุบัน
ที่เป็น complex wars และ hybrid warfare สงครามลูกผสม

เช่นเดียวกับ กองทัพไทย ที่ก็กำลังเผชิญกับ complex wars ซึ่ง พลเอก อภิรัชต์ ได้ร่วมเขียนตำรา และหลักนิยมทางทหาร เริ่องนี้ไว้ ตั้งแต่ เป็น แม่ทัพภาค1

แม้ กองทัพไทย จะไม่ได้มีภารกิจเหมือน ทหารสหรัฐฯ แต่ก็ควรนำ แนวคิด หลักนิยมต่างๆ ตำรา มาปรับใช้ เพื่อปรับปรุงหลักสูตรต่างๆของกองทัพ

พลเอกอภิรัชต์ จึงให้มีการ จัดทำข้อสอบใหม่ จากตำราใหม่ หลักนิยมทางทหารต่างๆ ที่ปรับเปลี่ยนไป

รวมทั้ง หลักคิดเริ่อง สงครามลูกผสม Hybrid Warfare เช่น ในชายแดนภาคใต้ของไทย ที่ไม่ใช่การรบกับ กองกำลังที่สวมเครื่องแบบ ตั้งกองกำลังในป่า เข่นแต่ก่อน แต่แทรกซึมเป๋นประขาชน ปะปน อยู่กับชาวบ้าน. และมีการรบแบบกองโจรผสม และมีสาเหตุทั้ง เรื่องประวัติศาสตร์ ศาสนา ความเชื่อ อุดมการณ์ และยาเสพติด ภัยแทรกซ้อน

แหล่งข่าว เผยว่า พลเอก อภิรัชต์ สั่งการให้มีการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนต่างๆ ของทั้ง รร.นายสิบทหารบก รร.นายร้อย จปร. ให้ทันสมัย สอดรับการสถานการณ์ โดยเน้นสร้างกำลังพลให้เป็นผู้นำในอนาคต

รวมทั้งการให้ มีการเรียนการสอน หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ ของ รร.นายร้อย จปร. เพื่อสร้างนายทหารที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

และ เสริมความรู้ ด้าน Cyber ให้ นักเรียนนายร้อย จปร. ด้วย

นอกจากนั้น พล.อ.อภิรัชต์ ยัง สนับสนุน การฝึกศึกษา กับมิตรประเทศ โดยเฉพาะการไปฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆกับ กองทัพสหรัฐอเมริกา ที่ตอนนี้ นายทหารยศ ร้อยโท ร้อยเอก 8 นาย ตัวแทนจากทุกกองทัพภาค ไปอบรมที่ Fort Benning ขณะที่ ทหาร ร.29 พัน1 ที่หลับมาจากการฝึกLightning Forge2019. ที่ Hawaii เมื่อ มิย. ที่ผ่านมาแล้ว ก็เตรียมจะไปฝึกประเมินผล ที่Louisiana ในเดือน กย.นี้

error: Content is protected !!