วันเสาร์, 8 สิงหาคม 2563

“บิ๊กแดง” เข้ม! เตรียมพบปะ ผู้การ ผู้พัน ทั่วประเทศ 16 สค.นี้

21 ก.ค. 2019
109

“บิ๊กแดง” เข้ม! เตรียมพบปะ ผู้การ ผู้พัน ทั่วประเทศ 16 สค.นี้ พร้อมทดสอบ ร่างกาย และทดสอบภาษาอังกฤษ ความรู้ทางทหาร ด้วยข้อสอบใหม่ ตำราใหม่ เผย ปรับหลักนิยมทางทหารใหม่ รับมือ Complex Wars และ Hybrid Warfare หวัง สร้างทหารยุคใหม่
ภาษาอังกฤษ ได้-ร่างกายฟิต-ระเบียบ เป๊ะ! เสริมแกร่ง อังกฤษ-Cyber ให้ นักเรียน นายร้อยจปร.

มีรายงานข่าวว่า พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. ได้แจ้งในที่ประชุม ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงทบ. เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา เตรียมพบปะ ผู้บังคับกองพัน ผู้บังคับการกรม กว่า 800 นาย

พร้อมให้มีการทดสอบร่างกาย และทดสอบภาษาอังกฤษ พร้อมทดสอบความรู้ทางทหาร ในวันที่ 16 ส.ค.นี้ ที่ รร.เสนาธิการทหารบก กรมยุทธศึกษาทบ.

ทั้งนี้ จะเป็นการทดสอบ ด้วยข้อสอบใหม่ ตำราใหม่ หลักนิยมทางทหาร(Military Doctrine) ยุคใหม่ และ How to deal with the complex war?

ทั้งนี้ พลเอก อภิรัชต์ เล็งเห็นว่า กองทัพสหรัฐอเมริกา ที่กองทัพบกไทย ยึดเป็นต้นแบบ การจัดกองทัพ การฝึกศึกษา มายาวนาน แต่สหรัฐฯ มีการปรับปรุง เอกสาร ตำราการเรียน และหลักนิยมทางทหาร ให้เข้ากับภารกิจ ภัยคุกคาม และสถานการณ์ ในปัจจุบัน
ที่เป็น complex wars และ hybrid warfare สงครามลูกผสม

เช่นเดียวกับ กองทัพไทย ที่ก็กำลังเผชิญกับ complex wars ซึ่ง พลเอก อภิรัชต์ ได้ร่วมเขียนตำรา และหลักนิยมทางทหาร เริ่องนี้ไว้ ตั้งแต่ เป็น แม่ทัพภาค1

แม้ กองทัพไทย จะไม่ได้มีภารกิจเหมือน ทหารสหรัฐฯ แต่ก็ควรนำ แนวคิด หลักนิยมต่างๆ ตำรา มาปรับใช้ เพื่อปรับปรุงหลักสูตรต่างๆของกองทัพ

พลเอกอภิรัชต์ จึงให้มีการ จัดทำข้อสอบใหม่ จากตำราใหม่ หลักนิยมทางทหารต่างๆ ที่ปรับเปลี่ยนไป

รวมทั้ง หลักคิดเริ่อง สงครามลูกผสม Hybrid Warfare เช่น ในชายแดนภาคใต้ของไทย

ส่วน การทดสอบร่างกาย ของ นายทหารระดับ ผบ.หน่วย ระดับผู้บังคับกองพัน ผู้บังคับการกรม ยังคงมีเช่นเดิม ตามนโยบาย Smart Soldiers Strong Army ที่สานต่อ นโยบาย Smart Man Smart Army ในยุคของ บิ๊กเจี๊ยบ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เมื่อครั้ง เป็น ผบ.ทบ. เพื่อให้กำลังพลที่เป็น ผบ.หน่วย ดูแลตัวเอง ออกกำลังกาย ให้แข็งแรง และสมาร์ท สำหรับการเป็นผู้นำทางทหาร

มีรายงานว่า พลเอก อภิรัชต์ สั่งการให้มีการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนต่างๆ ของทั้ง รร.นายสิบทหารบก รร.นายร้อย จปร. ให้ทันสมัย สอดรับการสถานการณ์ โดยเน้นสร้างกำลังพลให้เป็นผู้นำในอนาคต

รวมทั้งการให้ มีการเรียนการสอน หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ ของ รร.นายร้อย จปร. เพื่อสร้างนายทหารที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และ การเสริมความรู้ ด้าน Cyber ให้ นักเรียนนายร้อย จปร. ด้วย

นอกจากนั้น พล.อ.อภิรัชต์ ยัง สนับสนุน การฝึกศึกษา กับมิตรประเทศ โดยเฉพาะการไปฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆกับ กองทัพสหรัฐอเมริกา ที่ตอนนี้ นายทหารยศ ร้อยโท ร้อยเอก 8 นาย ตัวแทนจากทุกกองทัพภาค ไปอบรมที่ Fort Benning ขณะที่ ทหาร ร.29 พัน1 ที่กลับมาจากการฝึกLightning Forge2019. ที่ Hawaii เมื่อ มิย. ที่ผ่านมาแล้ว ก็เตรียมจะไปฝึกประเมินผล ที่Louisiana ในเดือน กย.นี้

error: Content is protected !!