วันเสาร์, 8 สิงหาคม 2563

“แม่ทัพภาค4”นำจิตอาสา kick off

20 ก.ค. 2019
18

“แม่ทัพภาค4”นำจิตอาสา kick off ประเดิม!..พัฒนา คลอง”ร่มเมือง -ลำปี”สวนป่านาโอ่ พัทลุง นำร่อง “โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.” ของ ทัพภาค4

“แม่ทัพเดฟ “พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค4/ผอ.ศอ.จอส.904 วปร.ภาค 4 เปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ในชื่อโครงการ “พัฒนาคลอง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก(ร่มเมือง -ลำปี) จ.พัทลุง”

บริเวณ สวนป่านาโอ่ ตำบลร่มเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โดยมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กำหนดให้ศูนย์อำนวยการจิตอาสาจังหวัด คัดเลือกโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” นำร่องโครงการ เพื่อขับเคลื่อน โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

ซึ่งศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ภาค 4 ได้
พิจารณาคัดเลือกโครงการพัฒนาคลองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (ร่มเมือง-ลำปำ) จังหวัดพัทลุง เป็นโครงการนำร่องในปี 2562 ซึ่งเป็นคลองที่มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนาน

แม่น้ำสายนี้ว่า เป็นแม่น้ำที่ทำให้เมืองพัทลุง มีไร่นาที่บริบูรณ์ มีความหลากหลายตามธรรมชาติหล่อเลี้ยงคนในพื้นที่ชุมชนหลายสมัย มีต้นไม้ขนาดใหญ่ พืชสมุนไพรหายาก มีสัตว์ป่าหลากหลายชนิด เป็นแหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติได้ดีที่สุด

การทำกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ แสดงออกถึงความรักสามัคคีของคนในพื้นที่เพื่อช่วยกันพัฒนา และอนุรักษ์ลำคลอง ส่งผลให้ลำคลองสายนี้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม ประชาชนสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภคและการเกษตร อีกทั้งเป็นการแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม เพราะจะทำให้น้ำสามารถระบายได้ดี เนื่องจากไม่มีสิ่งกีดขวาง

“ขอเพียงแต่ทุกคนมีจิตสำนึก ช่วยกันอนุรักษ์ ร่วมกันรักษาสายน้ำแห่งนี้ตลอดไป” แม่ทัพเดฟ กล่าว

error: Content is protected !!