วันเสาร์, 8 สิงหาคม 2563

บิ๊กแดง” พูดได้เต็มปาก!

19 ก.ค. 2019
39

 

เรามีรัฐบาลจากการเลือกตั้ง แล้ว เป็น ประชาธิปไตยแล้ว แบบมีจารีตประเพณีวัฒนธรรม…..

ชี้ สหรัฐอเมริกา ส่งหนังสือแสดงความยินดี ถือเป็นการตอบรับ จากอนาอารยประเทศ ที่เป็นต้นแบบของประชาธิปไตย…. รัฐธรรมนูญ เปลี่ยนแปลงได้ !!

“ปัจจุบัน เรามีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง มีการตั้งคณะรัฐมนตรี

ที่สำคัญ ผมดีใจที่หลายประเทศ โดยเฉพาะ สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น ได้ส่งหนังสือแสดงความยินดี หลังจากที่ ครม. ได้เข้าเฝ้าถวายสัตย์ฯ เป็นข้อสังเกตว่า การตอบรับจากอารยประเทศ ที่เป็นต้นแบบของประชาธิปไตย”

“สิ่งหนึ่งที่ผม ขอฝากไว้ว่าเรามีประชาธิปไตยแล้วแบบมีจารีตประเพณีวัฒนธรรม ของประเทศเรา ทุกประเภทก็มีของเขาหมด

ดังนั้นการออกแบบประชาธิปไตย เราก็ได้มีการออกแบบไว้แล้วและเชื่อว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ กฎหมายรัฐธรรมนูญ สามารถเปลี่ยนแปลงได้เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัย แต่สิ่งที่เปลี่ยนยาก คือจิตใจของคน”

error: Content is protected !!